Mainstreamingnetværket blev startet af fagforeningen 3F i 2005

Fokus var, som navnet antyder, mainstreaming og specielt ligestillingslovens mainstreamingforpligtelse, som netværket ønskede at skabe øget opmærksomhed omkring. Man ville presse på for at få taget forpligtelsen alvorligt, hvilket bl.a. skete gennem henvendelser til partierne, offentlige konferencer og gennem deputationer til forskellige folketingsudvalg. Medlemmerne var fra starten bl.a. kvindeorganisationer, forskere, fagforeninger og ligestillingskonsulenter.

I 2012 overtog Kvinderådet Mainstreamingnetværket og varetager nu sekretariatsfunktionen. Netværket mødes ca. 6 gange om året á 3 timers varighed. Fokus er over årene blevet bredere. Der inviteres, ofte på opfordring af medlemmerne, oplægsholdere ind udefra for at formidle ny forskning og nye initiativer; udspil, handlingsplaner og evalueringer diskuteres; ligesom netværkets medlemmer kan præsentere og diskutere deres arbejde. Medlemmer af netværket er de af Kvinderådets medlemsorganisationer, der måtte have lyst til at deltage, forskere, andre organisationer og folk der professionelt beskæftiger sig med ligestilling og køn. Netværket arbejder ikke partipolitisk men kønspolitisk. Er du interesseret i mainstreamingsnetværket, skal du være velkommen til at kontakte Lise Johansen på følgende e-mail: lise.johansen@kvinderaad.dk.