I 2017 afholdt Kvinderådet den første medlemssalon, hvor medlemmerne af Kvinderådets mere end 40 medlemsorganisationer kan mødes til uformelle debatter om emner, organisationerne har lyst til at sætte på dagsordenen

Alle kan byde ind med et forslag til en salon. Sammen finder vi ud af, hvor og hvornår det skal afvikles. Skriv til kvr@kvinderaad.dk hvis du vil vide mere.

Arrangementer