Stem på en kvinde

Stem på en kvinde! Så klar er opfordringen fra Kvinderådet. Ved valget i 2015 faldt andelen af kvinder i Folketinget for første gang i mange år. Den udvikling vil Kvinderådet have vendt. Vi opfordrer derfor folk, der ikke før har gjort det, til at stemme på en kvinde.

Kvinderådet har sat gang i ’Stem på en kvinde’ kampagnen af to overordnede grunde: For det første, fordi vi mener, at lige repræsentation er godt for demokratiet, da det vil afspejle befolkningen bedre. Det synspunkt deler vi med mange danskere.

For det andet, fordi vi vil have flere kvinder til at gå ind i politik. I dag er for få kvinder medlemmer af politiske partier og for få kvinder kandiderer til politiske poster. Hvis vi sikrer lige repræsentation i Folketinget, kan vi vise piger og kvinder, at magtens rum også er for dem.

Vores opfordring er derfor klar: Stem på en kvinde. Også dig, som ikke har gjort det før.

Argumenter for at stemme på en kvinde:

  • Fordi lige repræsentation er godt for demokratiet. I dag er kun 37 pct. af Folketingets medlemmer kvinder. Det er en nedgang i forhold til valget i 2011, hvor kvindeandelen toppede med 39 pct.
  • Fordi det er vigtigt at sende et signal om, at politik og magtens rum er for alle.
  • Fordi vi vil have flere piger og kvinder til at gå ind i politik. Alt for få melder sig ind i et parti og kandiderer til politiske poster. Dermed går vi glip af talent.
  • Fordi alle partier stiller med kvalificerede kvinder på listen.
  • Kvinder er i dag repræsenteret som en minoritet, men udgør halvdelen af befolkningen.
  • Kvalifikationer og talent har ikke noget køn.
  • Det er en demokratisk udfordring, både i forhold til at sikre at alle har indflydelse, og fordi vi risikerer at vores samfund i alt for høj grad bliver indrettet efter en begrænset samfundsgruppes præmisser og erfaringer.
  • Du kan ikke blive, hvad du ikke kan se. Der er brug for flere rollemodeller. Således at det ikke behøver at hedde ‘kvindelig politiker’, men bare ‘politiker’, fordi det også er et profession kvinder kan bestride.

Stem efter kvalifikationer og synspunkter OG stem på en kvinde: Det går fint hånd i hånd i 2019. Alle partier har nemlig dygtige kvinder opstillet – både kendte og knap så kendte. Tjek evt. længere nede på listen og se under vores vælgerservice, hvor der er link til partiernes kandidatlister.

Følg ’Stem på en kvinde’ -kampagne her på vores hjemmeside, på Kvinderådets facebook, Instagram og på Twitter.

#StemPåEnKvinde