Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Alternativet

Ligestillingsordfører, Roger Courage Matthisen

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Det største problem er manglende handling som udebliver på grund af herskende normer, antagelser og manglende engagement. Derfor er der ikke kun én indsats vi kan pege på til at løse problemet, men vi ser øremærket barsel til mænd, brug af midlertidige kvoter på forskellige områder i samfundet, blandt andet i bestyrelser, samt en 5 mia kr stor ligelønspulje til at udjævne løngabet på vores kønsopdelte arbejdsmarked som gode værktøjer til at fremme ligestillingen. Grundlæggende skal den manglende handling også opnåes gennem uddannelse og oplysning. Derfor har vi fremsat beslutningsforslag 4. April 2019 om Køn, seksualitet og mangfoldighed som skal lave en handlingsplan for hvordan vi klæder alle offentlige ansatte med undervisningsansvar på til at lære børn og unge såvel som voksne borgere på videregående uddannelser om en normkritisk tilgang som kan være med til at afvikle de myter, normer og antagelser som er barrierer for et ligeværdigt samfund uanset baggrund, oprindelse, handicap, køn eller religiøs overbevisning. Handlingsplanen skal også kunne tilbyde denne undervisning til offentligt ansatte som har borgerkontakt. Sidst men ikke mindst, så mener vi alle lovforslag skal have en obligatorisk ligestillings- og mangfoldighedsvurdering, som vil indeholde holde et vigtigt fokus på gendermainstreaming og intersektionalitet.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
Ja, det gør vi.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Ja, vi ønsker at vende tilbage til samme niveau som lovgivning der trådte i kraft 1. Januar 2015, hvor en virksomhed, der beskæftiger lønmodtagere svarende til 10 fuldtidsbeskæftigede, heraf mindst 3 mænd og 3 kvinder, skal udarbejde en årlig kønsopdelt lønstatistik. Desuden har vi, sammen med Enhedslisten foreslået at indføre den islandske model som en obligatorisk ordning i Danmark, en certificering og nyttigt værktøj for virksomheder med over 35 ansatte som gennem ISO-standarder som både dokumenterer om der er reel ligeløn i virksomheden og samtidigt synliggør værdiskabelsen i de enkelte stillinger og arbejdsområder.