Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Dansk Folkeparti

Ligestillingsordfører, Karina Adsbøl

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Den største udfordring er parallelsamfund og etniske minoritetsmiljøer. Hvor kvinders ligestilling reelt er sat ud af spil. Hvor især kvinder udsættes for massiv social kontrol. Vi kan se på kvindekrisecentrene at kvinder med ikke –vestlig oprindelse er overrepræsenteret. Alligevel er det ofte en debat, der ikke rigtig fylder noget sammenlignet med debatterne om ligeløn og kvindekvoter. Men det er et emne, som jeg hele tiden kæmper for at løfte mere frem i den offentlige debat. Så synes jeg, at mænd skal indskrives i servicelovens § 109.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Sex uden samtykke er voldtægt. Men det er ikke helt enkelt at lovgive om det. Derfor vil vi afvente det analysearbejde, der er i gang i justitsministeriet, inden vi helt nøjagtigt lægger os fast på, hvordan loven skal være. Men der skal ikke være tvivl om, at jeg helt klart mener, at der er behov for at sikre en bedre retsstilling for voldtægtsofre.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Det afgørende må være, at man ikke forskelsbehandler på grund af køn. Og at man overholder ligelønsloven. Vi skal have et arbejdsmarked, hvor det er folks kvalifikationer, der er afgørende. Ikke deres køn. Vi skal selvfølgelig have ordentlig lønstatistik mv., men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke synes, at ligelønsstatistik det vigtigste emne i ligestillingsdebatten.