Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Enhedslisten

Ligestillingsordfører, Pernille Skipper

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Det største problem ligestillingen er den ulige fordeling af barselsorloven. Mænd tager i gennemsnit under en måned af den samlede orlov, og det fører til markante lønforskelle på arbejdsmarkedet, skævvridning i pensionsopsparing og færre kvinder på ledelsesgangene. Samtidig går mange fædre glip af at knytte vigtige bånd i barnets første leveår. I dag er der øremærket 3 måneders barselsorlov til moderen og 2 uger til faderen. Som minimum burde kønnene ligestilles.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
Enhedslisten har længe kæmpet for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Det handler grundlæggende om retten til at bestemme over sin egen krop. I dag betyder lovgivningen desværre, at passivitet er det samme som et ja, og fokus bliver derfor om kvinden har gjort nok for at sige fra. Det burde være et gensidigt ansvar at sikre, at din partner har lyst. En kvinde der fryser af skræk eller sover er ikke til fri afbenyttelse, og det skal loven afspejle. Sex skal være gensidigt, ellers har det ikke noget med sex at gøre.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Ja. Der er stadig enorm forskel på den løn, mænd og kvinder får. Også ofte selvom de har den samme længde uddannelse eller endda præcis det samme arbejde. For at bekæmpe det problem, skal vi kende fakta, og det kan vi igennem en gennemskuelig lønstatistik. Af et land, der kalder sig selv et af verdens mest ligestillede, er det et kæmpe problem, at der ikke gøres mere for at ligestille kønnene økonomisk på arbejdsmarkedet. Vi kan ikke bare vente på, at det sker af sig selv.