Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Liberal Alliance

Ligestillingsordfører, Laura Lindahl

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Vi vil kæmpe for at sikre, at alle borgere er lige for loven, og har samme retslige rettigheder. Der foreligger et fortsat ansvar for at sikre, at ingen bliver diskrimineret på baggrund af køn, race, religion, handicap eller seksualitet. En vigtig kamp for ligestillingen i Danmark er at sikre, at man som menneske bedømmes på ens evner og flid, fremfor sit køn. Vi ser derfor skeptisk på forslag om kvoter i virksomheder, organisationer mv., der tager udgangspunkt i et bestemt køn.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
Sex skal foregå frivilligt og med begge parters vilje. I dag ser det ud til, at der er et efterslæb, når det gælder domsfældelse i voldtægtssager. Derfor har vi sammen med de øvrige regeringspartier bedt Straffelovrådet kigge de relevante bestemmelser i straffeloven igennem. På baggrund af Straffelovrådets undersøgelse afventer vi konkrete modeller fra Justitsministeriet på, hvordan en fremtidig bestemmelse kan sikre retssikkerheden for både forurettede og anklagede. Retssikkerheden er af afgørende betydning. Vores ambition er, at dem der begår et overgreb mod et andet menneske, bliver dømt for det. Også gerne hårdere end i dag.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Vi ser gerne den kønsopdelte lønstatistik afskaffet. Vi går naturligvis ind for lige løn for lige arbejde. Den kønsopdelte lønstatistik fortæller imidlertid meget lidt om det, men påfører landets små og store virksomheder betydelige administrative byrder.