Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

  1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
  2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Radikale Venstre

Ligestillingsordfører, Sofie Carsten Nielsen

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Det største problem, at vi både politisk og samfundsplan opretholder myten om, at vi er i mål med ligestilling i Danmark. Det er vi ikke. Hvis vi skal gøre op med puttemiddag, social kontrol og ulige løn, eller sikre mænd lige ret til barsel, så kræver det viljen til at anerkende væsentlige strukturelle problemer. En regering, der medregner vores mandater, skal turde at anerkende, at ubalance mellem kønnene ikke er folks eget ansvar, men politiske problemstillinger, der kalder på handling.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
Sex uden samtykke er voldtægt. Punktum. Derfor har vi længe ønsket en samtykkebaseret lovgivningsmodel. Det er et stort problem, at så få voldtægter anmeldes i dag. Mange undlader at anmelde voldtægten, fordi de frygter, at de ikke kan overbevise politiet om, at de har sagt ”klart nok” nej. Det fokus er helt skævt og skal ændres. Vi har brug for en lovgivning, der fokuserer på om begge parter har sagt ja til samlejet – ikke stiller offeret til ansvar for at gøre nok modstand.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Kønsopdelt lønstatistik er et vigtigt værktøj til at dokumentere uberettigede lønforskelle mellem køn. Derfor ønsker vi at sænke grænsen for kønsopdelt lønstatistik, så den gælder for virksomheder med ni eller flere medarbejdere. I dag er det kun et krav, at opdele lønstatistikken, hvis virksomheden har 35 eller flere ansatte. Det danske arbejdsmarked har dog mange virksomheder med færre ansatte end det. Ved at sænke grænsen bliver det lettere at afsløre de lønuligheder, der stadig findes i dag.