Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Socialdemokratiet

Ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Den største udfordring er vores kønsopdelte arbejdsmarked, som er dyrt for dansk økonomi og dårligt for ligestillingen. Det udspringer af et meget kønsopdelt uddannelsesvalg og resultatet er, at kvinderne halter bagefter på løn og fædrene halter bagefter i forhold til forældreskabet. Derfor skal der brydes op i det kønsopdelte uddannelsesvalg, der skal bedre redskaber til at komme manglende ligeløn til livs og fædre skal have markant bedre forældreorlovsrettigheder, som ikke kan tages fra dem.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Ja, Socialdemokratiet har stillet forslag om, at Danmark indfører princippet om samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Ja, Socialdemokratiet ønsker at udbrede og forbedre bruges af kønsopdelt lønstatistikker, så de dækker en større del af arbejdsmarkedet. Og vi skal samtidig sikre, at medarbejderrepræsentanterne på linje med arbejdsgiverne, får den statistik og løndata som de har behov for, til at kunne identificere eventuel manglende ligeløn og brud på gældende lovgivning – så det i bedste fald kan løses i fred og fordragelighed på den enkelte arbejdsplads eller alternativt, at der kan køres en ligelønssag.