Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Socialistisk Folkeparti

Ligestillingsordfører, Trine Torp

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Det danske samfund er desværre stadig præget af kønsstereotyper, et kønsopdelt arbejdsmarked og store lønforskelle mellem mænd og kvinder. Og det er til trods for, at der over de seneste mange år har været fokus på ligestilling. Ændringer af de barrierer, som hæmmer ligestilling, kommer ikke af sig selv, SF vil derfor bl.a. øremærke tre måneders barsel til begge forældre og støtter kvoter med hensyn til at sikre bedre repræsentation af kvinder i bestyrelser.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
SF går 100 % ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Samtykke sikres ikke ved fraværet af et ’nej’, og derfor er det på tide, at lovgivningen ændres, så fokus bliver på om begge parter aktivt har givet samtykke til sex. Alt for mange voldtægtsofre holder sig i dag tilbage med at anmelde voldtægten, fordi de mødes af et system, som lægger vægt på, om de har gjort aktivt modstand imod overgrebet.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Det er en afgørende forudsætning for mere ligeløn, at vi faktisk har de reelle tal på området. SF går derfor ind for, at de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik skærpes, så de også gælder for alle små- og mellemstore virksomheder. Udover at bidrage med fakta, giver kønsopdelte lønstatistikker den enkelte virksomhed en tydelig indikation på om ligelønsloven overholdes på arbejdspladsen – og dermed også en god anledning til at gøre noget aktivt for rent faktisk at overholde den.