Vælgerservice

Kvinderådet har lavet en vælgerservice, hvor vi har spurgt alle af Folketingets ligestillingsordførere følgende tre spørgsmål:

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?

Venstre

Ligestillingsordfører, Martin Geertsen

1. Hvad mener I som parti er det største problem ift. at få skabt ligestilling og hvad vil I gøre ved det, hvis I kommer i regering/eller bliver en del af en regerings parlamentariske grundlag?
Jeg mener, at én af vores største udfordring er kulturen blandt de helt unge, hvor udbredelsen af psykisk vold, seksuel chikane og dårlig online-adfærd. Vi skal slet og ret have gang i en stærkere dannelsesproces blandt de helt unge. Vi skal styrke den tidlige indsats med særligt fokus på oplysning og dialog med de unge. Hvis vi tager hånd om de unges udfordringer, kan vi forhåbentlig lære dem ikke at diskriminere eller chikanere på baggrund af køn, seksualitet, etnicitet, religion osv.

2. Går jeres parti ind for en samtykkebaseret voldtægtslovgivning? Hvorfor/hvorfor ikke?
Ja. Venstres formand og Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte forleden, at Regeringen og dermed Venstre støtter en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Og jeg er helt enig. Sex skal være baseret på frivillighed. Nu består opgaven så herfra i at få alle de juridiske spidsfindigheder på plads. Men retningen er soleklar. Vi ønsker at få indføjet samtykke i dansk lovgivning.

3. Vil jeres parti ændre de nuværende regler om kønsopdelt lønstatistik, så der bliver skabt større åbenhed omkring løn og lønforskelle på de danske arbejdspladser? Hvorfor/hvorfor ikke?
Regeringen har allerede ændret reglerne for kønsopdelt lønstatistik til det bedre, så lønstatistikken i højere grad skaber åbenhed og i mindre grad bureaukrati. Jeg er meget afvisende over for at lave ny lovgivning for lovgivningens skyld. Men der er ingen tvivl om, at der er en uforklarlig lønforskel mellem kvinder og mænd, som vi skal blive klogere på. Det er også derfor, at Regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter i øjeblikket er i gang med at finde ud af, hvordan arbejdet med at sikre ligeløn styrkes.