background decorational logo flower

Tak for din interesse i at være frivillig til Talk Town 2024!

I Kvinderådet er vi stolte af at arrangere en festival, der skaber rum for dialog, illustration og fortællinger om ligestilling, feminisme og køn.

Talk Town drives af engagerede frivillige som dig, og du vil derfor få rig mulighed for at sætte dit præg på udviklingen af dette års festival. Vores fokus vil være på grundlæggende rettigheder, som desværre er under pres mange steder i verden, herunder i Europa.

Ved at blive en del af vores team bliver du en del af et stærkt feministisk fællesskab, der er forenet i kampen for kvinders rettigheder. 

1 Step 1

Spørgsmål til frivillige på Talk Town
Her kan du ansøge om at blive frivillig og beskrive, hvad du har lyst til at byde ind med

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Dine data vil udelukkende blive brugt til det specificerede formål og vil ikke blive delt med tredjeparter uden dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette eller slette dine data ved at kontakte os


keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Thank you for your interest in volunteering at Talk Town 2024!

At the Women’s Council of Denmark, we take pride in hosting a festival that fosters dialogue, illustration, and narration on gender equality, feminism, and gender issues.

Talk Town thrives on the dedication of volunteers like you, and you will therefore have a great opportunity to affect the development of the festival. Our focus will be on fundamental rights, which are currently under threat in many parts of the world, including Europe.

By joining us, you’ll become part of a vibrant feminist community united in the fight for women’s rights.

1 Step 1

Questions for volunteers at Talk Town
Here you can apply to become a volunteer and describe how you would like to contribute.

Your information will be treated confidentially and in accordance with GDPR legislation. Your data will only be used for the specified purpose and will not be shared with third parties without your consent. You have the right to access, correct, or delete your data at any time by contacting us.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right