background decorational logo flower

Følg med i Kvinderådets mange aktiviteter, skrivelser, netværk, rapporter, høringssvar, møder og alt det andet vi arbejder med

Tilmeld dig desuden vores nyhedsbrev på mail kvr@kvinderaad.dk og bliv opdateret med de seneste nyheder fra Kvinderådet. Du kan til enhver tid framelde dig igen, via link i nyhedsbrevet.

Nyheder

  • Alle
  • Arrangementer
  • FNs verdensmål
  • Høringssvar
  • Ikke kategoriseret
  • Internationalt arbejde
  • Nyheder
  • Pressemeddelser
  • Publikationer
  • Voldsobservatoriet

Kvinderådets bemærkninger til høring vedr. lov om ændring af barselsudligningsloven

Kvinderådet hilser ændringerne af barselsudligningsloven velkomne. Det gør vi, fordi en barselsfond for selvstændige vil fjerne barrierer for kvindeligt iværksætteri. Samtidig vil den give mænd med egen virksomhed større incitament til at holde orlov, når de bliver fædre. Generelle bemærkninger Tal fra Erhvervsstyrelsen (2018) viser, at kun hver 4. iværksætter er kvinde. Særligt unge kvinder…

næstforkvinder baggrund

Nye ansigter i Kvinderådets ledelse

Kvinderådet har netop afholdt generalforsamling og har bl.a. valgt nye medlemmer af sin styrelse. Formand for Dansk Magisterforening, Camillia Gregersen er valgt som ny næstforkvinde for Kvinderådet sammen med nuværende næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen fra Dansk Sygeplejeråd. “Ligestilling skal højere op på den politiske dagsorden, for det har stået i stampe alt for længe.…

metoo1

Kvinderådet til Ligestillingsminister: Ny kultur nødvendig

Kvinderådet er sammen med en række kvinder fra medieverdenen i dag inviteret til møde med Ligestillingsminister Mogens Jensen. Det sker efter, at studieværten Sofie Linde – og senest over 1600 af hendes kolleger – har stillet sig offentligt frem og sat fokus på problemet med seksuel chikane og sexisme. ”Det her momentum skal bruges til…

DSC_0050

Kvinderådets generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes DIGITALT tirsdag d. 22. september 2020 kl. 16:30 – ca. 18:30 Den kan streames via dette link: https://event.webstream.dk/kvinderaadet2020 Stemmeafgivning sker via link, som tilmeldte og stemmeberettigede modtager pr. mail. Program Kl. 16:30       Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde ca. Kl. 16:45       Generalforsamling Valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Beretning om Kvinderådets arbejde…

Lea bedre opløsning

Samtykkelov er historisk vigtig for ligestillingen

I dag er Regeringen, SF, Enhedslisten og det Radikale Venstre blevet enige om at lave en ny voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke. Det glæder Kvinderådet, som kalder en samtykkelov for historisk vigtig for ligestillingen mellem mænd og kvinder. ”Egentlig er det er såre-simpelt: Med en samtykkelov slår man fast, at sex er gensidigt. Når du har…

selvstændig twitter

Barselsfond vil fjerne benspænd for kvindelige iværksættere

Regeringen har i dag præsenteret et forslag til ny barselsfond for selvstændige. Og det glæder Kvinderådet, som har været med til at presse på for sådan en barselsfond. Vi glæder os til at gennemgå forslaget, og til at barselsfonden bliver en realitet”, siger Kvinderådets direktør, Lise Johansen. “Vi har alt for få kvindelige iværksættere, som…

Nanna maj 2020-472 web

Samtykke er næste skridt i ligestillingskampen

Af Nanna Højlund, forkvinde i Kvinderådet (Bragt i Netavisen Pio d. 14. august 2020) Kvinders ret til at stemme og stille op ved valg. Kvinders ret til uddannelse, job og ligeløn. Og kvinders adgang til prævention og abort. Det er rettigheder, de fleste danskere i dag tager for givet. Faktisk så meget, at vi helt…

groen_placeholder

Kronik: Voldtægtslov skal baseres på samtykke. Frivillighed er ikke nok

Af Det Nationale Voldsobservatorium (Kronik bragt i Altinget 26. juni 2020)  Justitsminister Nick Hækkerup har udbedt sig en tænkepause i forhandlingerne om en ny lovgivning om voldtægt. Flertallet for en lov baseret på samtykke er ellers på plads. Det samme er opbakningen fra Statsminister Mette Frederiksen. Som national ekspertgruppe inden for voldsområdet – herunder seksuel vold…

Livestream – Grundlovsdag: Ingen demokrati uden ligestilling

Kvinderådet afholder sammen med Institut for menneskerettigheder og Kvindemuseet grundlovsdag online. Følg med 5. Juni kl. 10.

billede logo

På tide med ligeværd til kvindefagene

Af Nanna Højlund, forkvinde Kvinderådet (Bragt i Fyens Stiftstidende d. 1. maj) Under corona-krisen har rigtig mange lønmodtagere bidraget til at holde hjulene i gang. Både bag skærmene derhjemme, på byggepladser, i transportbranchen og på fabrikker. Alle har de løftet en vigtig opgave for samfundet og i økonomien. Der har også været grupper, der har…

billede fra video

Vold mod kvinder under Covid19

Globalt set stiger vold mod kvinder under Covid19, idet volden ofte eskalerer, når kvinder er isoleret med en voldelig partner under karantænen. Det er desværre også en tendens, som vores samarbejdspartnere i Nordafrika ser konsekvenserne af. I Marokko har vores samarbejdspartner Lddf-Injad taget nye initiativer for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder under Covid19. Lddf-Injad…

billede logo

Kvinderådet får nyt udseende

Kampen for stemmeretten. Ligeret til tronen. Og moderne feminisme. Det er alt sammen stykker af Kvinderådets 120 år lange historie og som er skildret i Kvinderådets nye udseende. Et udseende med nye farver (lilla, grøn og hvid), men hvor det gamle symbol – Daisyen – går igen. Daisy – en hilsen til dagens fødselar. Og…

CESE Session Plèniere Décembre 2019
Déclaration du président

Kvinderådets nye stemme i EU: Husk ligestilling – også i krisetid

Ulla Moth-Lund Christensen fra Kvinderådets styrelse er netop blevet udpeget som ny repræsentant i EU´s økonomiske og sociale udvalg (ØSU). ØSU er et rådgivende organ i EU for Parlament, Råd og Kommission, hvor civilsamfundet fra medlemslandene bliver hørt. Danmark har i alt 9 repræsentanter. Ulla ser frem til at sætte et markant ligestillings-aftryk på arbejdet…

groen_placeholder

Nye medlemmer af det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har udpeget i alt 30 medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023.

billede logo

UDSKYDELSE af Kvinderådets generalforsamling d. 29. marts

Pga. situationen omkring Corona, har Kvinderådets styrelse besluttet at udskyde generalforsamling d. 29. marts 2020. Vi holder i stedet generalforsamling sammen med repræsentantskabsmødet tirsdag d. 22. september eftermiddag/aften i HK Hovedstaden. Jf. vedtægterne §6: ”Kvinderådets repræsentantskab afholder 2 møder årligt, hvoraf det ene tillige er Kvinderådets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i marts måned,…

groen_placeholder

Det Nationale Voldsobservatoriums høringssvar til Straffelovrådet

Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet fremsender hermed sit høringssvar til Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

billede logo

Kvinderådets høringssvar til ny voldtægtsbestemmelse

Kvinderådet takker for den fremsendte betænkning og muligheden for at indgive høringssvar til den. Vi henviser til høringssvar fremsendt af Det Nationale Voldsobservatorium, som vi fuldt ud tilslutter os. Vi anbefaler – ligesom Voldsobservatoriet – at spørgsmålet om samtykke bliver det centrale i den kommende voldtægtsbestemmelse, fremfor en frivillighedsbaseret bestemmelse. Ud over de betragtninger, som…

groen_placeholder

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Da der netop er sket udpegning til det Europæiske Voldsobservatorium, foretager Kvinderådet også en udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023 nu.

Header facebook

Ligestilling i Folketinget kan afhænge af 55.000 krydser

Ved valget i 2015 faldt andelen af kvinder i Folketinget for første gang i mange år. Den udvikling vil Kvinderådet have vendt. Vi opfordrer derfor folk, der ikke før har gjort det, til at stemme på en kvinde. Faktisk kan så lidt som 55.000 nye krydser ved kvinder være nok til at skabe ligestilling i…

placeholder grøn

Nyt fra specialekontoret: En undersøgelse af minder om psykisk vold

Tine Marie Bach har i løbet af efteråret benyttet Kvinderådets specialekontor til at skrive sit speciale i psykologi. Artiklen nedenfor et en kort resumé af specialet, som hun netop har afleveret på Aalborg Universitet. En undersøgelse af minder om psykisk vold I de seneste år har emnet psykisk vold fundet sin vej ind i den…

kvinderaadet-post-placehlder

Lovforslag vil forringe ligestilling af kvinder og mænd

Kvinderådet har afgivet høringssvar til Ligestillingsafdelingen under udenrigsministeriet om et udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser). Kvinderådet finder at ændringen vil forringe kommunernes arbejde med ligestilling. Læs lovudkastet her Høringssvar til ”Udkast til lov om ændring af lov om ligestilling af…

kvinderaadet-post-placehlder

Høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet

4. januar 2019 sendte Kvinderådet et fælles høringssvar (se alle underskrivere nedenfor) med bemærkninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som i december 2018 sendte ”Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold)” i høring. Underskriverne finder det blandt andet bekymrende for den demokratiske proces, som en høringsproces…

Styrelsesmedlem Signe Vahlun i Beograd

Kvinderådet på besøg i Beograd

På FN’s menneskerettighedsdag den 10. december var Signe Vahlun fra Kvinderådets styrelse inviteret til Beograd for at deltage i konferencen ”Development of gender equality through regional cooperation – experiences of Nordic countries.” Konferencen var et samarbejde mellem det Serbiske Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs og de nordiske ambassader i Beograd. Konferencen blev…

Mouna Echemmakh daglig leder af Lddf-Injad bliver interviewet om kønsbaseret vold i Marokko.

16 dages aktivisme mod kønsbaseret vold i Marokko og Egypten

Af Anna Villumsen og Kristine Rømer, projektledere på Kvinderådets internationale arbejde. Mens Danmark er i færd med at udvikle en ny lov mod psykisk vold, har den årlige globale kampagne ”16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” endnu engang sat fokus på kønsbaseret vold – som både er et omfattende og globalt problem. Kvinderådet har…

groen_placeholder

Det Nationale Voldsobservatorium har sendt høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. Her kan du læse høringssvaret i fuld længde.

kvinderaadet-post-placehlder

Første speciale fra Kvinderådets specialekontor

Sommeren 2018 oprettede Kvinderådet et specialekontor, hvor studerende, der skriver om emner indenfor ligestilling, køn eller feminisme, kan arbejde med deres afsluttende opgave. Første studerende, Mia Horup Pedersen fra Advanced Migration Studies, er netop blevet færdig og nedenfor kan du læse en artikel, hun har skrevet om sit speciale. Kvinderådets specialepladser kan søges af alle,…

kvinderaadet-post-placehlder

Ligestilling i et nyt folketingsår

I dag åbner Folketinget for et nyt arbejdsår som også vil blive et valgår. Kvinderådet sender i den anledning dette brev til ligestillingsordførerne, for vi håber naturligvis, at de vil være med til at skabe forandringer på ligestillingsfronten nu og i fremtiden:   Kære Ligestillingsordfører   Her i Kvinderådet ser vi frem til et nyt…

kvinderaadet-post-placehlder

lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven

Kvinderådet har 21. september 2018 afgivet høringssvar i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets lovforslag om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven) – i forslaget er fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane. Kvinderådet har sendt flg. svar: Høringssvar – Udkast…

kvinderaadet-post-placehlder

EU giver børnene alenetid med deres far

I dag har et flertal i Europa-Parlamentet givet fædre ret til 8 ugers orlov med deres lille ny. Dette er kun en mediehistorie fordi vi i DK ikke allerede er oppe på det niveau, selvom vi skriver 2018. Desværre stemte Danmark imod med begrundelsen, at det er et nationalstatsanliggende. Men når Danmark ikke selv kan…

Undervisning Egypten

Sådan udfordrer de kønsnormerne i Egypten

Vi har fået denne fine film om vores arbejde med at udfordre stereotype kønsnormer blandt børn og unge i Egypten. Tak til vores partner, Tadwein, for det gode arbejde! Projektet er en vigtig kilde til inspiration for Kvinderådet til, hvordan vi selv kan debattere køn, ligestilling og feminisme med børn og unge i Danmark. Arbejdet er…

ewl

Kvinderådets arbejde i European Women Lobby

Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Hansen og styrelsesmedlem Inge Henningsen er netop genvalgt som Danmarks repræsentanter i den europæiske kvindelobby (EWL). Begge deltog i konferencer, workshops og generalforsamling i den europæiske kvindelobby fra den 7.-10. juni 2018 i Bruxelles. EWL arbejder på tværs af landene med kampagner og politisk lobbyarbejde for at fremme kvinder og pigers…

Verdensmålene

Skyggerapport: NGO kritik af dansk indsats ift. FNs Verdensmål

Vi har sammen med 18 andre organisationer og de to store netværk for civilsamfundsorganisationer Globalt Fokus og 92-gruppen set på den danske indsats for at realisere FNs 17 bæredygtige Verdensmål (SDGerne). Det er der kommet en læsevenlig Skyggerapport ud af, hvor vi i Kvinderådet specielt har leveret inputs til mål 5 om ligestilling og mål…

MeToo-på-arbejdsmarkedet

Civilsamfundet får ordet om seksuel chikane

I København kom forslaget om en national kampagne, der gør opmærksom på, at alle har ansvar for, at seksuel chikane ikke finder sted på arbejdspladsen. I Odense blev det sagt, at børn og unge bør have fast timetal til undervisning i seksuel etik. Og i Aarhus lød det, at der bør laves nationale beregninger over,…

Bestyrelsen.DanskFlygtningehjælp.Juliane

Kvinderådet i ledelsen af Dansk Flygtningehjælp

Styrelsesmedlem i Kvinderådet Juliane Marie Neiiendam (IDA) blev i går valgt ind i Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg for Kvinderådet. Flygtningehjælpen er Danmarks største humanitære organisation og omsatte i 2017 for over 3 mia. kr. “Jeg er både beæret og stolt af valget. Det gælder om at sikre trygge rammer for alle. Det drejer som om medmenneskelighed, værdighed…

forkvinder

Kvinderådets nye styrelse

Den nye styrelse hos Kvinderådet, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 8. April 2018: Nanna Højlund, forkvinde – FOA Marianne Vind , 1. næstforkvinde – HK Danmark Line Gessø Hansen, 2. næstforkvinde Dansk Sygepleje Råd Annette Creutzberg, Soroptimist International Lea Friedberg, Dansk Magisterforening Ulrik Frost, Selskab for ligestilling Bayan Gubrail, Center for Women’s Equality Inge Henningsen,…

groen_placeholder

Brev til justitsministeren

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd.

kvinderaadet-post-placehlder

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien. Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018. Resume I Det Nationale Reformprogram 2018 (NRP 2018), Danmarks bidrag til EU’s 2020 strategi, er målsætninger ikke opdelt på køn og man benytter sig ikke af indikatorsystemer der afspejler kønsspecifikke forskelle. Reformer og…

kvinderaadet-post-placehlder

Kvinderådets kommentarer til “Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020”

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på: Punkt 1: Framtidens arbetsliv och tilväxt”. Kvinderådet arbejder aktivt for en mere lige fordeling…

groen_placeholder

Voldsobservatoriets udtalelse om gensidig vold

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder.

groen_placeholder

Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb

Læs undersøgelsen ”Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb” Læs undersøgelsen “Ofres oplevelse ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet”

groen_placeholder

Digital vold mod kvinder i de nordiske lande

Rapport om digital vold mod kvinder i de nordiske lande, se rapporten her

groen_placeholder

Ny NIKK rapport

Ny rapport kortlægger had og trusler på nettet i Norden, link til rapporten

groen_placeholder

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, link til rapport…..

kvinderaadet-post-placehlder

Rapport til FNs Tortur Komite

Vi har sammen med 17 andre organisationer afleveret en rapport (List of Issues Prior to Reporting) til FNs Tortur Komite fyldt med forslag til spørgsmål, som vi håber Komiteen vil tage op med Danmark. Vores inputs har været ift. vold mod kvinder og de nye tal fra Socialstyrelsen, der viser at over 4000 henvendelser fra…

kvinderaadet-post-placehlder

Digital vold mod kvinder i de nordiske lande

Rapport om digital vold mod kvinder i de nordiske lande. Klik på billedet for at hente rapporten.