background decorational logo flower

Brev til justitsministeren

Vedr. Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd. Det nationale Voldsobservatorium, der er et forum af forskere og praktikere, der alle arbejder med kønsrelateret vold, behandlede rapporten om gensidig vold på sit møde den 9. februar 2018 og nedsatte en ekspertgruppe af voldsforskere der efterfølgende har udtrykt bekymring for de misforståelser, rapporten har givet anledning til. Udtalelsen er vedlagt

Der er ingen danske undersøgelser, der viser, at kvinder i parforhold udøver mere vold end mænd. De nyeste danske tal (Statens Institut for Folkesundhed, 2012) viser, at der i Danmark er næsten tre gange så mange kvinder (33.000) som mænd (13.000) der angiver at have været udsat for fysisk vold fra en partner. Alle – inklusive rapportens forfattere – er enige om, at det primært er kvinder der udsættes for grov vold. Ligesom at det er kvinder, der påføres mest fysisk skade, og langt flere kvinder end mænd bliver dræbt af en partner. Det er problematisk hvis en modsat forståelse spreder sig blandt politi, fagfolk og andre myndigheder, der arbejder med voldsramte kvinder.

Vi er i Kvinderådet bekymrede over, at rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder.

Ligestillingsministeren har i Politiken den 9. marts kommenteret rapporten og den efterfølgende debat, og Dialog mod Vold, som er medafsender på rapporten, har den 28. februar 2018 korrigeret de mistolkninger, rapporten har givet anledning til, og skriver bl.a.: ”Generaliseringen om at ’kvinder er mest voldelige’, som rapporten også har medvirket til, er misvisende og problematisk.”

Vi vil opfordre justitsministeren til at tage afstand fra de følger, rapporten kan have blandt politi og andre fagfolk, der arbejder med voldsramte kvinder i form af fordrejede opfattelser i stil med, at ”det nok var kvinden, der begyndte” eller ”nu får mænd jo flere tæsk end kvinder, så det var sikkert hendes egen skyld”, som er nogle af de tolkninger, vi i vores arbejde i Voldsobservatoriet er blevet konfronteret med, er begyndt at dukke op blandt andet blandt ansatte i politiet.

Med venlig hilsen
Nanna Højlund, forkvinde

Kilde: https://dialogmodvold.dk/nej-kvinder-ikke-mere-voldelige-maend/