background decorational logo flower

Vi har brug for mere viden om handicap og køn

Af skolepraktikant Ida Lundbæk Lange, 9. klasse

I mandags besøgte jeg Kvinderådets nye medlemsorganisation, Danske Handicaporganisationer, i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Danske Handicaporganisationer er en paraplyorganisation for 35 handicaporganisationer.

Jeg mødtes med næstformand Sif Holst for at høre, hvorfor ligestilling mellem mænd og kvinder er vigtigt for handicaporganisationerne. Her kan du læse, hvad hun svarede.

Kan I se problemer med uligeløn blandt jeres medlemmer?

“Jeg har ikke set nogle tal på det. Vi ved fra enkelte undersøgelser, at mænd med handicap i højere grad er i ordinært arbejde, mens kvinder er længere tid om at blive udredt. Sandsynligvis vil der også være en lønforskel”.

“Som kvinde er man allerede mere tilbøjelig til at få mindre i løn, men dit handicap gør det nok sværere. Både fordi, det er svært at forhandle løn. Og fordi du kan have svært at arbejde fuld tid eller man kan have andre udfordringer”, fortæller hun.

Men hvor store ligestillingsproblemer, kvinder med handicap oplever, kan være svært at sige. For der mangler viden og tal om køn og handicap, fortæller hun. Sif Holst håber rigtig meget på, at Kvinderådet og Danske Handicaporganisationer sammen kan sætte fokus på behovet for mere viden om handicap og køn.

Er det svært at deltage i politik, hvis du er kvinde med handicap?

“Der er desværre ikke mange med et handicap repræsenteret i politik. Jeg tror, at det kan have noget at gøre med, at hvis du træder  ind i politik vil du desværre møde mange, der siger noget dårligt om dig –  ting, som handler om dit handicap og dit køn. Det har mange svært ved, hvilket er meget forståeligt”, fortæller hun.

Men der kan også være andre ting, der gør det svært at deltage i politik. Fx at man ikke kan komme ind til møder. Eller at man ikke kan få en hjælper med.

Bliver kvinder med handicap udsat for vold fx fra partner?

“Vi kan i hvert fald se, at det er et stort problem, når vi kigger ud i verden. 80% af alle med handicap lever i verdens fattigste lande, hvor vilkår for kvinder også ofte er dårlige. Som kvinde med et handicap er du mere udsat, og sandsynligheden for, at du oplever vold, er derfor større. Også fra mennesker, du er i familie med”, fortæller Sif Holst.

Hun ved også, at kvinder med handicap udsættes for vold af partner i Danmark, men ved ikke hvor stort problemet er.

Er der forskel på at have et handicap, hvis du er dreng eller pige?

“Det er noget, vi gerne vil blive klogere på. Der er også forskel på, om det er et fysisk eller psykisk handicap, du har. Inden for autisme eller ADHD kan man fx se, at piger bliver
senere diagnosticeret for autisme end drenge, hvis de overhovedet får deres diagnose. Der er i dag flere drenge med diagnosen fx”.

Sif Holst mener, at det kan skyldes, at forskningen ved mest om mænd.

Hvorfor er det vigtigt, at arbejde for ligestilling?

“Samfundet, vi lever i, er indrettet til en bestemt type af menneske. Du skal helst passe ind; Hvis ikke du gør det, falder du bagud og bliver nemt dårligere stillet. Det gælder både køn og handicap”, mener Sif Holst.

Hun viser rundt i Handicaporganisationers Hus, som er et godt eksempel på et sted, der har taget hensyn til alle mulige forskellige slags handicap og derfor er et godt sted at være, ikke bare for mennesker med handicap, men for alle. Og det er vigtigt, når vi taler om ligestilling, mener Sif Holst

“Indretter vi os, så flere kan være med og kan udfolde sig gennem uddannelse, på arbejdspladsen og i politik, så vinder vi jo alle”.