background decorational logo flower

FNs Sikkerhedsråd, Resolution 1325: Kvinder, fred & sikkerhed

FN’s Sikkerhedsresolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed

Den 31. oktober 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Med 1325 tog Sikkerhedsrådet for første gang fat i væbnede konflikters uforholdsmæssigt store og særegne virkning på kvinder. Rådet erkendte, at kvinders bidrag til konfliktforebyggelse, fredsbevarelse, konfliktløsning og fredsopbygning er undervurderede og uudnyttede, og det understregede betydningen af, at kvinder anerkendes og benyttes som aktive, lige og fuldgyldige parter i fred og sikkerhed.

Resolutionen adresserer desuden de kønnede dimensioner af konflikt, såsom konfliktrelateret seksuel vold og voldtægt og at kvinder og sårbare grupper betaler den største pris for konflikt.

WPS Netværket

Kvinderådet koordinerer et netværk bestående af en række organisationer, som arbejder med FN’s resolution 1325, som hedder WPS Netværket / Women Peace and Security Network. Formålet med netværket er at:

  • Styrke meningsfuld deltagelse af civilsamfundsorganisationer i danske nationale handlingsplaner for resolution 1325 gennem koordinering, vedvarende engagement og feedback i formulering, implementering, overvågning og revision.
  • Styrke og udbygge tværgående samarbejde, læring og strategisk udveksling for at fremme et ‘community of practice’ af NGO’er, der er aktive på denne dagsorden.
  • Fremme mere koordinering og sammenhæng mellem danske civilsamfundsorganisationers indsats for at støtte WPS-dagsordenen med henblik på at opbygge en stærkere kollektiv stemme i forhold til at påvirke Nationale Handlingsplaner og implementeringen i Danmark.

Danmark og Resolution 1325

Danmark var det første land i verden til at udvikle en National Handlingsplan (NAP) efter at have forpligtet sig til FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed og har siden fulgt op med handlingsplaner ca. hver 4 år.

En uafhængig evaluering af den tredje NAP (2014-2019), fandt desværre, at Danmark havde nedprioriteret dagsordenen i foregående år, og at der manglede relevante strategiske drivkræfter for Danmarks engagement Resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed.

Klik på billedet for at læse resolutionen