background decorational logo flower

FNs Sikkerhedsråd, Resolution 1325: Kvinder, fred & sikkerhed

Den 31. oktober 2000 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed. Med 1325 tog Sikkerhedsrådet for første gang fat i væbnede konflikters uforholdsmæssigt store og særegne virkning på kvinder. Rådet erkendte, at kvinders bidrag til konfliktforebyggelse, fredsbevarelse, konfliktløsning og fredsopbygning er undervurderede og uudnyttede, og det understregede betydningen af, at kvinder anerkendes og benyttes som aktive, lige og fuldgyldige parter i fred og sikkerhed.

Klik på billedet for at læse resolutionen