background decorational logo flower

Her er Kvinderådets holdning til surrogasi

En ny aftale om surrogasi er vedtaget i Folketinget og træder i kraft d. 1. januar 2025.

Aftalen kommer på baggrund af arbejdet i ekspertgruppen om anerkendelse af forældreskab ved kommercielle surrogataftaler, der blev nedsat af dav. ligestillingsminister Trine Bramsen.

Kvinderådet har siddet med i ekspertgruppen og vi er langt fra tilfredse med den endelige aftale.

Vi mener stadig, at al lovgivning og praksis vedrørende surrogasi skal overholde FN’s børnekonvention og
kvindekonvention.

Og vi mener stadig, at der er tungtvejende grunde til hverken at tillade eller lempe på reglerne for kommercielle surrogataftaler.

 

→ Læs hele vores positionspapir her.

→ Læs ekspertgruppens rapport her.