background decorational logo flower

Kandidater til næstforkvinde-posterne

Der skal vælges to næstforkvinder, hhv. første og anden næstforkvinde.

Som 1. næstforkvinde genopstiller Camilla Gregersen (DM).

Til posten som 2. næstforkvinde er der følgende kandidater:

 • Clara Halvorsen (Det Radikale Venstre)
 • Dorthe Boe Danbjørg (Dansk Sygeplejeråd)
 • Maria Jose Landeira Østergård (Zonta Danmark)
 • Yildiz Akdogan (Socialdemokratiet)

Læs mere om kandidaterne her:

Camilla Gregersen – Kandidat til posten som 1. næstforkvinde

Opstillet af DM

Kvinderådet er vigtigt, fordi det er her, vi kan samle kræfterne blandt alle medlemsorganisationer, der arbejder med ligestilling. Sammen kan og skal vi rykke på udfordringerne: uligeløn, diskrimination, sexisme og vold mod kvinder. 

Jeg genopstiller til posten som 1. næstforkvinde, fordi jeg gerne vil være med til at løfte Kvinderådets arbejde på ligestillingsområdet. Jeg er til daglig formand i en fagforening, der har medlemmer på både private og offentlige arbejdspladser samt studerende medlemmer, så jeg har et solidt afsæt til at bidrage til kampen for ligestilling på arbejdsmarkedet og i uddannelse.  

Jeg går op i ligeløn på både det offentlige og private arbejdsmarked. På privatområdet ser jeg meget frem til det nye EU-direktiv om lønåbenhed, som kan få lønforskelle frem i lyset. På det offentlige område mener jeg, at vi i Kvinderådet skal forholde os til tvungen deltid, som stiller mange kvinder i lavtlønsjob dårligt både lønmæssigt og pensionsmæssigt. Der er en kæmpe strukturel ulighed, hvor kvinders pensionsmidler er ca. 20 % lavere end mændenes. Det er da brand-uretfærdigt.  

Mine øvrige mærkesager er opgør med det kønnede uddannelsesvalg, lige karrieremuligheder og mangfoldighed. Vi skal gribe de kommende chancer for at få ændret på den kønsmæssige sammensætning af ledelser.  

Jeg er også optaget af, at vi får køn og ligestilling på skoleskemaet og prioriteret seksualundervisning – også om samtykke og normkritik. DM’s medlemmer arbejder bl.a. også som undervisere på læreruddannelsen, og det vil jeg gerne benytte som en bro i arbejdet.  

Jeg vil gerne gennem Kvinderådet føre de markante sejre til dørs, som vi har opnået i forhold til øremærket barsel og senest trepartsaftalen om seksuelle krænkelser. I forhold til øremærket barslen står vi foran en implementeringsfase, hvor aftaler på især private arbejdspladser er afgørende for, at vi for alvor får en mere lige fordeling af barslen. Trepartsaftalen om seksuelle krænkelser er et meget vigtigt skridt, selvom der stadig er et stort arbejde forude i forhold til flere tiltag, som kan understøtte den kulturændring, der skal til for, at vi kan få arbejdspladser fri for chikane og sexisme.  

Ligestilling er blevet hot, og det er fantastisk! Jeg tror, at vi kan opnå mange resultater sammen i den kommende periode. Jeg vil virke for, at vi deler viden med hinanden, og at alle medlemsorganisationerne kan bidrage.

CV

Oversigt over tidligere arbejde og poster  

Arbejde  

 • Formand for den akademiske fagforening DM og næstformand i Akademikerne siden 2016 
 • Formand for DM Privat 2015 
 • Ledelseskonsulent i PROSA fra 2008-2014 
 • Uddannelseskonsulent 2006-2008 
 • Forskningsassistent finansieret af Fagbevægelsens Kompetencecenter 2004-2005 
 • Ordfører for Danske Studerendes Fællesråd 2001-2003 
 • Stuepige, rengøringsassistent, sekretær, hjemmehjælper og handicaphjælper 1995-2001. 

Øvrige poster  

 • Næstforkvinde i Kvinderådet 2020-2022 
 • Medlem af regeringens Dataetisk Råd 2019 – 2022 
 • Medlem af regeringens Seniortænketank 2018 – 2019 
 • Tillidsrepræsentant for de ansatte i PROSA 2010-2014 

Uddannelse  

 • MBA i Business Administration fra Syddansk Universitet i 2019 
 • Kandidatgrad i uddannelsesstudier og socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 
 • Marselisborg Gymnasium 1992-1995 

Privat 
Har tre børn på 19, 12 og 10 år. Er fra Aarhus, men bor på Amager.

Clara Halvorsen – Kandidat til posten som 2. næstforkvinde

Opstillet af Radikale Venstre

”Der er ingen grund til at tro, at kvinder giver tidligere op end mænd.”

Med disse ord blev Elna Munch fra Radikale Venstre i 1918 den første kvinde, der tog ordet fra Folketingets talerstol. I dag 104 år efter er de ord stadig relevante. For selvom kalenderen siger 2022 har vi stadig ikke ligeløn mellem kønnene. Kvinder udfører meget af det ulønnede omsorgsarbejde i hjemmet og tager det meste barsel. Kønnet vold, chikane og diskrimination mod kvinder er stadig en realitet. Kort sagt er det er en myte når det bliver påstået, at vi er i mål med reel ligestilling i Danmark.

Derfor er der fortsat brug for, at vi står skulder ved skulder og kæmper. For ligestilling kommer ikke af sig selv og her spiller Kvinderådet en central rolle i at gøre opmærksom på udfordringerne og komme med bud på løsninger. Nu håber jeg på jeres opbakning til at stå i front for den kamp sammen med Jer og Kvinderådets styrelse.

I de seneste år har den nye barselslovgivning, #EnBlandtOs og samtykkeloven været store sejre for dansk ligestilling, der samtidig har lært os en vigtig lektie: Hvis vi står sammen, råber op og kræver løsninger, bliver der også handlet på problemerne fra politisk side. Den tilgang tror jeg, at vi som Kvinderåd skal blive langt bedre til at bruge. Vi repræsenterer størstedelen af de danske kvindeorganisationer og de politiske partier. Vi er en bevægelse, der repræsenterer bredt og det skal vi i langt højere grad blive bedre til at udnytte, ved at inddrage Kvinderådets bagland mere aktivt i arbejdet. For der er så meget at kæmpe for: En handlingsplan mod kvindedrab, flere kvinder i beslutningsprocesser, ligeløn og alle de andre ting, der i 2022 er en barriere for reel ligestilling.     

Samtidig skal vi række ud og engagere de kommende generationer i ligestillingskampen og i Kvinderådet. For det er også dem, der skal bære kampen videre. Som ung engageret kvinde har jeg ofte skulle forsvare retten til mene hvad jeg vil og gå klædt som jeg vil – og derfor engagerede jeg mig også i #EnBlandtOs og Kvinderådet. Det skal vi have mange flere til, så vi sikrer at Kvinderådet fortsat spille en central og vigtig rolle. For der er mere end nogensinde før brug for et stærkt Kvinderåd!

CV

Jeg er Bachelor i Statskundskab og Master i Global Development. Frem til starten af 2021 var jeg Engagementschef på Verdens Bedste Nyheder, men arbejder nu som konsulent i Dansk Industris afdeling for Global Udvikling og Bæredygtighed hvor jeg blandt andet har ansvar for alle vores ligestillingsprojekter. Jeg har siddet i Kvinderådets bestyrelse de sidste to år og har derudover siddet i Bestyrelsen i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor jeg i 2017 var Ungdomsdelegat til FN ligesom jeg frem til marts 2021 var næstformand for 2030-panelet. I 2020 var jeg næstformand for Radikale Venstre og sidder nu i partiets FU og HB, ligesom jeg er kandidat til folketingsvalget i KBH.

Dorthe Boe Danbjørg – Kandidat til posten som 2. næstforkvinde

Opstillet af Dansk Sygeplejeråd

Jeg bliver indigneret over, at kvinder stadig skal opleve, at det er deres køn, der er med til at afgøre deres løn, og ikke deres kompetencer, ansvar og de opgaver de løfter.

De kvindedominerede fag er med til at sikre, at velfærdssamfundet fungerer hver eneste dag, de står forrest, når mennesker skal hjælpes, men næsten bagerst, når det kommer til lønnen. Det skal vi samle os om i kvindebevægelsen, så ingen kvinder oplever at det er deres køn, der sætter barren for deres løn.  

Kvinderådet og Dansk Sygeplejeråd blev stiftet i 1899. Kvinderådet blev stiftet for at være talerør for danske kvinder, og Dansk Sygeplejeråd blev stiftet for at forbedre sygeplejersker anseelse, mulighed for uddannelse og arbejdsvilkår. Initiativtageren til Dansk Sygeplejeråd var involveret i kvindesagen, og for mig er der en tæt parallel mellem vores arbejde.  

Derfor er Dansk Sygeplejeråd også engageret i arbejdet i Kvinderådet, og jeg vil gerne være med til at styrke arbejdet i Kvinderådet. Lige nu er der grøde i kampen for ligestilling, og vi skal intensivere vores arbejde for ligestilling og forberede kvinders rettigheder og vilkår.  

Kvindebevægelsen har opnået meget, så sent som i tirsdags, kunne vi glæde os over det, da vi fejrede 8.marts. Men der er fortsat meget at kæmpe for, og en af mine mærkesager er uligeløn og værdisætning af de typisk kvindedominerede fag.  

Det er med ydmyghed, at jeg melder mit kandidatur, da stærke kvinder forud for os, har taget mange kampe. Jeg mener, at vi skal være dem taknemmelige hver eneste dag, for at vi har fået mulighed for at tage uddannelse, have vores egen selvangivelse, stemme og meget mere. Jeg tænker, at vi kan vise dem respekt ved fortsat at kæmpe, og ikke slutte før vi er i mål med ligestilling.  

Derfor stiller jeg op til Kvinderådet.

 

Maria Jose Landeira Østergård – Kandidat til posten som 2. næstforkvinde

Opstillet af Zonta Danmark

Ligestilling og et liv uden vold for alle kvinder og piger er Zontas DNA og derved en prioritet for mig siden jeg blev medlem af Zonta in 1989. 

På trods af, at ligestilling er en menneskeret og en grundlæggende værdi i det danske samfund, og at der i Danmark formelt er der ligestilling mellem kønnene, viser virkeligheden et andet billede: Der er er skævhed og løngab på arbejdsmarked og vi ligger under for stereotypisk opfattelse af mænds og kvinders roller. World Economic Forums Global Gender Gap rapporter viser at Danmark i 2014 lå i top 5 sammen med de andre skandinaviske lande, men er droppet til nr. 29 i 2021. 

Ligestilling og et liv uden vold for alle kvinder og piger er ikke et kvindeanliggende, det er et samfundsanliggende, som vi ikke skal vente på EU lovgivning løser for os. Jeg tror på, at en vedvarende og bæredygtig udvikling kun kan opnås med en stærk politisk indsats, mænds inddragelse i de store udfordringer vi har foran os, samt undervisning i diversitet, lighed og inklusion i skoler og gymnasier. Jeg tilbyder min viden og erfaring og en ren kvindepolitisk dagsorden uden tilknytning til politiske partier eller andre ideologier. 

CV

Uddannelse og erhvervserfaring 

Cand. Scient. i Kemi (1982) og Ph.D. fra DTU i materialer og korrosion (1991). 

Tidligere ansættelser: F.L. Smith (1995 – 2001), Risø (1991 – 1995) og DTU (1984 – 1991) 

Nuværende stilling: Senior Project Manager hos Topsoe A/S. 

Zonta International & Zonta Foundation for Women, www.zonta.org 

International Præsident og administrerende direktør (2014 – 2016) 

Medlem af den internationale bestyrelse (2005 – 2016) 

Leder for Distrikt 13 (2002 – 2004) og for Zonta Danmark (1998 – 2000) 

Nuværende forkvinde for Distrikt 13’s FN & Europaråds komité. 

Ansvarsområder:
– Talskvinde samt officiel repræsentant for organisationen og fonden.
– Generel tilsyn med organisationens interesser og velfærd, dets 32 distrikter, dets 1200 klubber samt de 11 ansatte på hovedkontoret i Chicago, USA.
– Styring samt overvågning af fondens internationale projekter i samarbejde med FN organisationer.
– Udvikling og implementering af Zontas vision og strategiplan.
– Planlægning og gennemførelse af den Internationale 2016 Convention
– Aktiv deltagelse ved FNs og Europarådets aktiviteter: CSW i New York, møder i Geneve m.m. 

Medlem af den danske CSW delegation siden 2009. 

Kvinderådet  

Sikrede Zontas genindmeldelse i Kvinderådet sidst i 90’erne efter flere års pause og etablerede Zonta Kvinderåds udvalg i 1998. En af de tre Zonta repræsentanter i Kvinderådet i en årrække.

Materials Technology Institute, www.mti-global.org

Bestyrelsesforkvinde (2016 – 2019), første kvinde og første ikke-amerikaner i denne rolle. Medlem af bestyrelsen siden 2007.

Ansvarsområder:
-Talskvinde for organisationen.
-Ansvarlig for centrale strategiske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold samt kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og de fastansatte.
-Udvidelse af organisationen i Europa og Asien
-Revision og modernisering af organisationens politikker og procedurer

Andre tillidsposter og medlemskaber: 

Chairman of the Steering Committee of the COPKOR, (1999-2001) 

Medlem af Styrekomiteen for Stainless Steel World konferencer (2010, 2012)

Medlem af Zontas styrekomite for www.goalfive.org, DTUs censor korps og Kvinfos ekspert database.

 

Yildiz Akdogan – Kandidat til posten som 2. næstforkvinde

Opstillet af Socialdemokratiet

Jeg har været aktiv i Kvinderådets styrelse de sidste 3 år, hvor vi som et stærkt team under konstruktiv ledelse af den afgående forkvinde, Nanna, har rykket ved mange relevante ligestillingspolitiske dagsordener – senest barselsrettigheder og bekæmpelse af sexisme på arbejdspladsen. Jeg er stolt af at være en del af den indsats. Men vi skal videre…

Takket være metoo-bølgen har vi fået et momentum i Danmark. Siden rødstrømperne gik på barrikaderne har der aldrig så meget været fokus på kvinders og unge pigers rettigheder. Det er befriende, men det forpligter også fremadrettet. Jeg vil gøre mit til at dette momentum bliver udnyttet bedst muligt i kvinders, ligestillings og demokratiets tegn og med et stærkere Kvinderåd.

Jeg kan trække på mine mange års erfaring med ligestillingsarbejdet fra bl.a. Folketinget, hvor jeg har været medlem i 8 år. Som næstformand for Folketingets Ligestillingsudvalget, har jeg arbejdet for at løfte relevante sager bl.a. en barselsfond for selvstændige, gøre psykisk vold strafbart, indsats mod mistrivsel og selvskade – især blandt unge piger, og en målrettet indsats mod negativ social kontrol og kulturel vold blandt vores nydanske kvinder.

Jeg tror på positive rollemodeller og på diversitet. Mit mantra er: For at kunne blive det, skal du kunne se det”. Det har derfor været en kæphest at få flere kvinder i alle aldre og med forskellige baggrunde til at stille op til lokalpolitik. Jeg startede i mit eget parti, hvor vi ændrede Socialdemokratiets vedtægter i København og skabte ”lynlåsmodellen”. Til kommunalvalget i november sidste år havde vi en opstillingsliste, hvor hver anden var en kvinde. I dag er 6 ud af de 10 valgte kvinder. Det handler om at skabe rammer, der rykker ved strukturen og kulturen. Lynlåsmodellen er noget, jeg gerne vil arbejde videre med i styrelsen for at få den udbredt til andre partier så vi får en reel repræsentation og mangfoldighed ved de kommende valg.

Af andre projekter, jeg vil fremhæve er mine mange års arbejde i det internationale bl.a. mit bidrag i FN’s årlige kvindekonference i New York. Herudover mit samarbejde med kvindelige Ngo’er i Tunesien, Egypten, Tyrkiet og Ghana.

I de tre år jeg har siddet i Kvinderådets styrelse, har bidraget til at løfte de mange ligestillingssager, som vi arbejder for. Ud over at fremme debatten, holde oplæg og deltage i møder og bidrage til interessevaretagelse, har jeg også bidraget til fornyelse af Kvinderådets logo med den rette feministiske farve.

Jeg tror på, at en stærk, samarbejdende og mangfoldig styrelse kan være med til at rykke på de mange relevante dagsordener, vi står overfor lige nu – hvad enten det er følgerne af krig, debatten om kvoter, ligeløn, kønsrelateret vold eller unge pigers mistrivsel. Jeg vil gerne som forkvinde gøre mit til, at vi sammen løfter disse og andre for en bedre og tryggere verden.

Jeg håber du vil støtte mig.

CV

Jeg er uddannet cand.scient.pol med speciale i EU og Tyrkiet. Jeg har tidligere arbejdet bl.a. i Dansk Erhverv og Politikens Hus. Jeg sidder desuden i Djøfs ligestillingskomite.

Jeg er den ældste datter af en af de første kvindelige gæstearbejdere fra Tyrkiet. Jeg er vokset op i en feministisk familie, hvor man deltes om madlavningen, rengøringen, og pigerne i huset måtte præcis det samme som drengene. Retten til at råbe op og sige fra, når noget er uretfærdigt, har jeg fået med hjemmefra den jyske arbejderfamilie. Til daglig bor jeg sammen med min datter og vores kat Emma på Nørrebro.