background decorational logo flower

Konference om det kønsopdelte arbejdsmarked

Den 9.-10. september 2023 afholder Kvinderådet en konference i samarbejde med FIU-Ligestilling. Her sætter vi fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked og de udfordringer, der er forbundet med kønsopdelingen.

Konferencen er et tilbud til kvinder, der arbejder i traditionelt ’mandsdominerede’ fag. Konferencens formål er at give deltagerne et netværk af andre kvinder i samme situation til at dele erfaringer og ressourcer med.

Deltagerne får viden og redskaber til at forstå og adressere de udfordringer, der er forbundet med det kønsopdelte arbejdsmarked. Konferencen vil desuden danne ramme for skabelsen af faglige basisgrupper, som kan leve videre efter konferencens afslutning.

På konferencen vil deltagerne:

  • Få et netværk af kvinder inden for egen branche/fag
  • Få viden og redskaber til at forstå og adressere udfordringer forbundet med det kønsopdelte arbejdsmarked
  • Få mulighed for at blive en del af faglige basisgrupper, som kan leve videre efter konferencens afslutning
  • Opnå viden om herskerteknikker, sexisme og andre former for diskrimination
  • Træne normkritisk analyse og praksis
  • Få redskaber til at skabe forandring

Tid og sted:
Lørdag den 9. september kl. 12.00 – søndag den 10. september kl. 15.00.
Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

Mere information om konferencens program og tilmelding kan findes her.