background decorational logo flower

Kvinderådet: Abortlov skal moderniseres

Kvindens ret til selv at bestemme, om hun vil gennemføre en graviditet eller ej, skal være det bærende princip i dansk abortlovgivning. Loven, som fylder 50 år i 2023, skal moderniseres og sætte kvinders ret til selvbestemmelse i centrum, mener Kvinderådet.

I dag kan danske kvinder selv træffe beslutning om abort frem til 12. uge i graviditeten. Herefter skal hun søge det regionale abortsamråd om lov; Et samråd, der er sammensat af en læge, en psykiater og en socialrådgiver og som skal vurdere, om hun kan få tilladelse til abort. I praksis godkender samrådene aborter helt frem til sidste trimester i graviditeten. Medicinsk anses det i dag for forsvarligt og sikkert at udføre aborter efter 12. uge. Modsat for 50 år siden, hvor den danske abortlovgivning blev vedtaget.

”Vi vil gerne have gjort op med formynderiet i dansk abortlovgivning. Vi forstår ikke, at vi i dag har sat en grænse for kvinders ret til selv at bestemme ved 12. uge, når aborter forsvarligt bliver udført en del senere end den skæringsdato. Kvindens ret til abort bør ikke væsentligt fravige den reelle grænse for abort i Danmark”, udtaler Kvinderådets forkvinde Yildiz Akdogan.

”Adgang til sikker abort er en grundlæggende rettighed, som kvinder ikke skal begrunde eller bede om tilladelse til at udøve”, siger hun.

Kvinderådet understreger, at der er behov for god rådgivning og støtte til den gravide i hele forløbet. Og for en god og tidssvarende seksualundervisning til unge helt generelt.

Kvinderådet hilser velkommen, at Sex og Samfund i den forgangne uge har startet en debat om den danske abortlovgivning. Og ser positivt på de anbefalinger, organisationen er kommet med.

Kontakt: 25806055