background decorational logo flower

Kvinderådet får ny direktør

Helene Forsberg-Madsen tiltræder som direktør for Kvinderådet d. 1. december 2023. Sammen med det faglige stærkt sekretariat, skal Helene være med til at fremme arbejdet for ligestilling, kvinders rettigheder og vilkår i Danmark og internationalt, samt styrke Kvinderådets rolle som en synlig, relevant og troværdig organisation.

Helene kommer med solid tværsektoriel udviklingserfaring fra arbejdet imod social ulighed og udsathed – politisk, organisatorisk og i praksis.

Helene Forsberg kommer fra en stilling som chef for sociale indsatser i Læseforeningen, en civilsamfundsorganisation, der arbejder kreativt med socialt arbejde, som hun sammen med et stærkt hold på tværs af geografi og generationer har været med til at opbygge, udvikle og rejse midler til fra bunden.

Hun har solid ledelseserfaring med formålsdrevet socialt udviklingsarbejde, og har arbejdet politisk, organisatorisk og i praksis på tværs af sektorer for at skabe bedre vilkår for mennesker i udsatte positioner og styrke rammerne for arbejdet mod udsathed. Helene har tidligere blandt andet arbejdet med kønsspecifikke problemer og for at forbedre vilkårene for kvinder i udsathed hos Rådet for Socialt Udsatte.

Med Maria Jose Landeira Østergård som forkvinde, Helene Forsberg-Madsen som direktør, en tværfaglig styrelse og et stærkt fagligt sekretariat får Kvinderådets 49 samfundsorganisationer et kompetent team til at drive arbejdet for den feministiske bæredygtig samfundsforandring.

Tværsektoriel feministisk samfundsforandring

”Vi har brug for en direktør, der med hjertet og hjernen brænder for ligestilling, og som kan styrke Kvinderådets fundament samt udvikle vores paraplyorganisation til gavn for de 49 stærke samfundsorganisationer, som vi repræsenterer. Helene har udvist handlekraft, ledelses- og udviklingserfaring og evner til at mobilisere bredt på tværs af sektorer og samfundslag. Derfor er Helene den helt rigtige til direktørrollen.” udtaler forkvinde Maria Jose Landeira Østergård på vegne af Kvinderådet.

Det er virkelig en stor ære at få lov at arbejde med kvinders rettigheder og ligestilling både nationalt og globalt. Hele mit arbejdsliv har handlet om at arbejde imod ulighed og udsathed, og jeg kan ikke forestille mig en bedre næste skridt end at arbejde sammen med alle de dygtige folk i og omkring Kvinderådet om at mobilisere bredt om den feministiske samfundsforandring.”

”For mig handler fremtidens kvindesag om at skabe reel ligestilling både her til lands og globalt. Ligestilling er overalt i visioner og skåltaler, men vi har stadig langt igen og skal have mange flere med for at opnå reelle forandringer for kvinder uanset livssituation, nationalitet og baggrund. Jeg glæder mig til at arbejde for vores fælles sag og byde ind med mine tværsektorielle perspektiver og sociale iværksætter erfaringer.”   udtaler Helene Forsberg-Madsen