background decorational logo flower

Kvinderådet: Husk den fødendes perspektiv i debatten om rugemødre

Kvinderådets forkvinde Yildiz Akdogan og formand for Jordemoderforeningen Lis Munk har i dag et indlæg i Politiken (link), hvor de efterlyser flere perspektiver i debatten om rugemødre. Ikke mindst den fødendes perspektiv.

Debatten om rugemødre er igen aktuel, efter et b​orgerforslag om at anerkende medfædre på lige fod med andre forældre, på rekord-tid opnåede 50.000 underskrifter. Da forslaget blev behandlet i Folketinget, fik Ligestillingsministeren bl.a. opbakning til at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på, hvordan og hvilket omfang, reglerne for kommerciel surrogasi (dvs. brugen af rugemødre) kan lempes.

I Kvinderådet støtter vi kampen for anerkendelse og bedre rettigheder for LGBT+familier. Dog savner vi i debatten om rugemødre- paradoksalt nok – et vigtigt perspektiv. Nemlig den fødendes, skriver Yildiz Akdogan og Lis Munk.

De foreslår i Politiken at lave en bedre model for altruistisk surrogasi i Danmark, hvor den fødende fx kan få hjælp, rådgivning og behandling (også til dobbeltdonation). Men mener ikke, at man skal lempe på reglerne for kommerciel surrogasi.

Du kan læse Kvinderådets position her: Positionspapir surrogasi maj 2022.

Kontaktinfo:

Kvinderådet tlf. 33128087