background decorational logo flower

Kvinderådets arbejde i European Women Lobby

Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Hansen og styrelsesmedlem Inge Henningsen er netop genvalgt som Danmarks repræsentanter i den europæiske kvindelobby (EWL).

Begge deltog i konferencer, workshops og generalforsamling i den europæiske kvindelobby fra den 7.-10. juni 2018 i Bruxelles.

EWL arbejder på tværs af landene med kampagner og politisk lobbyarbejde for at fremme kvinder og pigers position i Europa mod mere ligestilling. De har gennem årene haft kampagner omkring blandt andet ligeløn, feministisk økonomi, pension, kvinder og flygtninge, anti-vold og de seneste år en del omkring chikane m.m. på nettet. Kampagner kan ofte tilpasses og anvendes på nationalt plan, og EWL støtter også nationale indsatser.

Således fik vi i Danmark en støtteerklæring fra EWL i forbindelse med det massive lockoutvarsel på det offentlige arbejdsmarked i foråret, se mere her

På årets generalforsamlingen i EWL har det overordnede emne været kvinder i politik. Dette især fordi EWL ønsker flere kvinder og feminister i det europæiske parlament og gennem kampagner om en 50/50 strategi, vil få flere kvinder opstillet og valgt til EU-Parlamentsvalget i 2019.

Der er udformet et feministisk løfte til fremtidens europaparlamentarikere, som alle kan bakke op om og underskrive for at styrke kvinder og pigers position i Europa.

Løftet kan læses her

Og underskrives her

Andre kampagner og programmer EWL vil lave i de kommende år er i højere grad at arbejde med intersektionalitet i alt det arbejde de laver for at undgå diskrimination på flere planer. Desuden vil man arbejde med begrebet ”omsorg” i en bredere bæredygtig forståelse. Vold mod piger og kvinder er et gennemgående tema, hvor Voldsobservatoriet er involveret. EWL lægger meget vægt på denne indsats, så den fortsætter også de kommende år.

EWL fokuserer på at arbejde på forskellige niveauer; lokalt, nationalt og EU. For eksempel er der en særlig indsats i landene omkring Middelhavet og i de Østeuropæiske lande.

EWL er støttet af EU midler og fondsmidler. Der arbejdes aktivt på at blive mere uafhængig af EU- midler.

  Line Gessø Hansen, næstforkvinde i Kvinderådet har skrevet dette indlæg