background decorational logo flower

Kvinderådets generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes DIGITALT tirsdag d. 22. september 2020 kl. 16:30 – ca. 18:30

Den kan streames via dette link: https://event.webstream.dk/kvinderaadet2020

Stemmeafgivning sker via link, som tilmeldte og stemmeberettigede modtager pr. mail.

Program

Kl. 16:30       Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde

ca. Kl. 16:45       Generalforsamling

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af stemmeudvalg
   3. Beretning om Kvinderådets arbejde (læs den skriftlige beretning her )
   4. Godkendelse af regnskab for 2019
   5. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering
   6. Fastsættelse af kontingent
   7. Valg af for 1. næstforkvinde og 2. næstforkvinde
   8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer
   9. Valg af suppleanter
   10. Valg af revisorer og suppleant for disse
   11. Indkomne forslag
   12. Eventuelt