background decorational logo flower

Kvinderådets kommentarer til “Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020”

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på:

Punkt 1: Framtidens arbetsliv och tilväxt”. Kvinderådet arbejder aktivt for en mere lige fordeling af retten til barselsorlov i Danmark, da det vil være en gevinst for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Ifølge Nordisk Statistik 2017 tager danske mænd 10% af den samlede barselsperiode. Der er derfor en grund til at fokusere på fordelingen af barselsorloven.

Punkt 2: Välfärd, hälsa och livskvalitet: I Kvinderådet arbejder vi bl.a. gennem netværket ”Det nationale Voldsobservatorium” med vold mod kvinder. Det er i forbindelse med det nordiske samarbejde magtpåliggende for os at påpege vigtigheden af at arbejde med både fysisk og psykisk vold, når det gælder den kønsrelaterede vold. Yderligere afholder Kvinderådet i 2018 landsdækkende dialogmøder om #metoo og bekæmpelse af seksuel chikane. Her mødes politikere, arbejdsgivere, fagforeninger og borgere til møder, hvor der udarbejdes konkrete forslag til at skabe tryghed på arbejdspladsen. Forslagene sender vi videre til beslutningstagerne.

Punkt 3: Makt och inflytande: Kvinderådet har igennem flere år arbejdet med kampagnen ”Stem flere kvinder ind” i forbindelse med danske kommunalvalg. I 2018 går vi i gang med at arbejde med kvinders repræsentation i politik som en kontinuerlig indsats, da vi kan konstatere, at Danmark ikke har et repræsentativt kommunalt demokrati, når andelen af kvindelige politikere er under 30%. Vi vil i den forbindelse interviewe kvindelige politikere, holde møder og lave en podcastserie om de udfordringer, kvinder møder i forbindelse med politisk deltagelse.

Vi ser i Kvinderådet frem til at følge det nordiske samarbejde.

Med venlig hilsen

Nanna Højlund, forkvinde