background decorational logo flower

Lønforskelle kalder på ligestillet barsel og højere løn til kvindefag

En ny rapport fra VIVE undersøger “Den `uforklarede´ del af forskellen på kvinder og mænds timeløn”. Men udover at slå fast, at bruttolønforskellen er 14,4 pct, gør rapporten os ikke klogere på de enkelte dele af forskellen, mener Kvinderådets direktør Lise Johansen. Tværtimod.

”Tidligere undersøgelser af lønforskellene har fx givet os et nogenlunde billede af, hvor stor lønforskellen er for en mand og en kvinde, der laver det samme, med samme uddannelse og lige lang arbejdserfaring. Det gør den nye rapport ikke. Den mudrer billedet”.

I den nye rapport har VIVE lavet et nyt analyse-design, hvor faktorer, der hænger tæt sammen med dit køn inddrages som forklaring på lønforskellen. Fx om dine kolleger er kvinder og dit fravær ifm. barsel.

”Med det her nye design, kunne VIVE lige så godt have puttet køn ind i modellen som forklaring på lønforskellen. Eller skostørrelse”, mener Lise Johansen.

Undersøgelsen er bestilt af Beskæftigelsesministeriet og det bekymrer Kvinderådet.

”Store dele af forskellen mellem kvinder og mænds timeløn bunder jo i urimeligheder, der knytter sig til dit køn. Nu har politikerne så bedt statistikere om at forklare lønforskellen med de selv samme urimeligheder. Det bekymrer mig. Det gør selvfølgelig den såkaldte “uforklarede” lønforskel mindre, men man skal ikke lade sig narre: Problemerne er de samme”, siger direktør i Kvinderådet, Lise Johansen.

Øremærket barsel, mere lønåbenhed og højere løn til kvindefagene

Kvinderådet peger på, at der skal laves nye barselsregler, så kvinderne ikke bliver straffet på lønnen for at gå på barsel. Det er især et problem på det private arbejdsmarked.

”Den barselslov, vi har i dag, skaber en forventning om, at det kun er mødre, der tager lang orlov. Reglerne for barsel og orlov må ændres, så de rimer bedre på moderne, ligestillet forældreskab og så forventningen i fremtiden er, at både kvinder og mænd tager orlov, når de bliver forældre”, siger hun.

Hun peger samtidig på, at der er meget lidt åbenhed om løn på de danske arbejdspladser. Det gør det svært at checke, om man rent faktisk får ligeløn.

Endelig er det tydeligt – både fra VIVEs rapport og tidligere undersøgelser – at det arbejde, som kvinder udfører, aflønnes lavere end det arbejde, som mænd udfører. Det skal der gøres op med.

”Lønnen til kvindefagene skal op, ikke mindst i lyset af COVID19. Det er svært at se, hvordan vi som samfund skulle klare denne pandemi uden de vigtige – men alt for lavtlønnede  – kvindefag i front”

Kontakt: Lise Johansen tlf. 25806055