background decorational logo flower

Talk Town er en festival om køn, ligestilling og feminisme

Talk Town er en festival med fokus på køn, ligestilling og feminisme.

Talk Town blev afholdt først gang i 2016. Kvinderådet og kulturproduktionskollektivet Indgreb ønskede at skabe en levende ramme om den moderne ligestillingsdebat med aktører fra både ind- og udland. En ramme, der giver plads til alle slags kunstneriske udtryk, musik, kreativitet og nysgerrighed.

Indholdet på festivalen skabes af aktørerne. Alle – store som små aktivister, organisationer og netværk – kan byde ind med arrangementer. Læs mere om festivalen, og hvordan du kan være med på www.talktown.dk