background decorational logo flower

Praktikanter til Kvinderådet

Interesseret i arbejdet med ligestilling og kvinders rettigheder? Så søger Kvinderådet praktikanter til efteråret 2021.

Vi har gang i mange aktiviteter netop nu. Bl.a. en kampagne, der skal sætte fokus på ligestilling op til kommunal- og regionsvalget i november 2021, internationale projekter med fokus på kvinderettigheder, skoletjeneste, medlemsarrangementer og kommunikation på diverse medieplatforme.

Som praktikant vil du – afhængig af det fag, du læser og dine interesser – kunne opnå erfaring med flere af de aktiviteter og opgaver.

Om dig

Vi søger praktikanter, der er under uddannelse, går op i ligestilling mellem kønnene, følger debatten, har gode ideer og har lyst til at indgå i et lille arbejdsfællesskab på kun 7 personer.

Derudover er det en fordel, hvis du:

  • har praktisk erfaring med at lave lokale aktiviteter og arrangementer fx fra partipolitisk eller andet frivilligt arbejde
  • er god til skriftligt dansk og behersker engelsk og gerne flere sprog – både mundtligt og skriftligt
  • kender til kommunikation på sociale medier og hjælpe os med at få vores vigtige budskaber ud over rampen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, men vil også hele tiden være tilknyttet en faglig kontaktperson.

Du kan som praktikant forvente, at:

  • blive introduceret til centrale internationale ligestillings- og kvinderettighedskonventioner
  • få indblik i Kvinderådets politiske interessevaretagelse og koblingen mellem dansk og internationalt ligestillingsarbejde
  • få viden om international projektstyring og donorrapportering
  • få erfaring med SoMe, hjemmeside, artikelskrivning og events.

Om Kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation med 46 medlemsorganisationer, der spænder vidt; fra politiske partier og fagforeninger til erhvervskvindenetværk, handicap- og kvindeorganisationer. Vi arbejder både nationalt og internationalt med ligestilling og kvinders rettigheder. Sekretariatet ligger på Niels Hemmingsens gade i centrum af København.

Lyder ovenstående som noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV på e-mail kvr@kvinderaad.dk (skriv gerne ‘praktikant 2021’ i emnefelt) senest d. 2. maj kl. 12

Vi opfordrer kandidater på tværs af køn, kulturel baggrund, alder og kropskapabilitet til at søge, da vi mener det er vigtigt, at Kvinderådet afspejler diversiteten i det samfund, vi er en del af.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at skrive til Kvinderådets nuværende praktikanter Mathilde mathilde.havskov@kvinderaad.dk eller Maria maria.del@kvinderaad.dk – eller ved at ringe til direktør Lise Johansen tlf. 25806055