background decorational logo flower

Rapport til FNs Tortur Komite

Vi har sammen med 17 andre organisationer afleveret en rapport (List of Issues Prior to Reporting) til FNs Tortur Komite fyldt med forslag til spørgsmål, som vi håber Komiteen vil tage op med Danmark.

Vores inputs har været ift. vold mod kvinder og de nye tal fra Socialstyrelsen, der viser at over 4000 henvendelser fra kvinder til landets krisecentre i 2016 blev mødt med et ”der er ikke plads”.

Vi vil gerne have regeringen til at forholde sig til dette og forklare, hvad man har tænkt sig at gøre. Desuden har vi med bl.a. afsæt i Grevio’s (ekspertgruppe på vold, der har evalueret Danmarks indsats ift vold mod kvinder under Istanbul konventionen) kritik af Danmark, påpeget at vi er bekymrede for, at ikke alle asylansøgende kvinder bliver gjort opmærksomme på, at de kan bede om bl.a. en kvindelig tolk ved deres asylsamtale – der kan simpelthen være frygt for at kvinder underrapporterer hændelser med vold og specielt seksualiseret vold og overgreb, hvis der er mænd tilstede.

Hele rapporten kan læses her …