background decorational logo flower

Sådan udfordrer de kønsnormerne i Egypten

Vi har fået denne fine film om vores arbejde med at udfordre stereotype kønsnormer blandt børn og unge i Egypten.

Tak til vores partner, Tadwein, for det gode arbejde!

Projektet er en vigtig kilde til inspiration for Kvinderådet til, hvordan vi selv kan debattere køn, ligestilling og feminisme med børn og unge i Danmark.

Arbejdet er støttet af CISU.