background decorational logo flower

Hvis du vil vide mere

Her finder du forslag til andre hjemmesider, hvor du kan søge viden om ligestilling og køn.

Ligestilling i Danmark

Find flere forløb om køn og ligestilling til grundskolen og ungdomsuddannelser på Museet KØNs hjemmeside.

Find statistikker om ligestilling i Danmark gennem 100 år på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale og uafhængige ligebehandlingsorgan. Find undervisningsmateriale til grundskolen og ungdomsuddannelser om menneskerettigheder generelt her. Find også videoer om menneskerettigheder her.

Besøg Sex & Samfunds hjemmeside for at finde materiale om køn, krop og seksualitet til både grundskolen og ungdomsuddannelser.

Kvinfo er Danmarks videnscenter for ligestilling og køn. Du kan tilgå deres danske kvindebiografiske leksikon her.

Ligestilling globalt og FN’s Verdensmål

UN Women arbejder med kvinders rettigheder indenfor FN-systemet.

Læs mere om Beijing-handlingsplanen og de 12 områder på UN Women’s hjemmeside her.

Find nyhedsartikler om global ligestilling og FN’s Verdensmål på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside samt undervisningsmateriale om FN’s Verdensmål til grundskolen og ungdomsuddannelser her.

Se FN-Forbundets beskrivelse af verdensmålene, og hvad Danmark gør for at opnå dem her.

Læs mere om FN’s verdensmål på FN’s danske hjemmeside her.

Find statistik om Danmarks udvikling i forhold til verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene på Danmarks Statistiks hjemmeside her.