background decorational logo flower

Yildiz Akdogan valgt som ny forkvinde

Tidl. medlem af Folketinget og nuværende medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Yildiz Akdogan, blev søndag valgt som ny forkvinde for Kvinderådet. Det skete på en ordinær generalforsamling i København, hvor tre kandidater stillede op til posten.

“Ligestilling er ikke en kvindesag, men en samfundssag. Der er så mange gevinster at hente ved at bringe alle talenter i spil, ved at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked og ved fx at forebygge kønsbaseret vold og chikane. Det vil jeg arbejde for, bliver tydeligt for enhver”, siger Yildiz Akdogan.

“Diversitets-dagsordenen er kommet for blive, det er jeg helt sikker på. Og vi har et momentum, som vi skal holde fast i. Både i forhold til #MeToo, kønsbaseret vold og chikane og samtalen om, hvordan vi får flere kvinder – og i det hele taget større diversitet – ind i de rum, hvor beslutningerne tages og hvor kulturen på arbejdspladser og i organisationer formes. Det momentum skal vi udnytte”

“Kvinderådet står stærkt med sine 48 medlemsorganisationer. Vi har en bred og folkelig forankret tilgang til ligestilling, som jeg vil videreføre og bygge videre på”.

Foruden Yildiz Akdogan, der blev valgt til forkvinde, blev formand for DM, Camilla Gregersen, valgt til 1. næstforkvinde. Og næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg valg til 2. næstforkvinde i Kvinderådet.

Kvinderådet er en paraplyorganisation for 48 medlemsorganisationer, der sammen arbejder for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder. Nationalt og internationalt. Læs mere om Kvinderådets arbejde, vedtægter og organisation på www.kvinderaadet.dk

Kontakt: Direktør i Kvinderådet Lise Johansen tlf. 25806055