background decorational logo flower
Forside » FNs Kvindekonvention » Historien om Kvindekonventionen

Historien om Kvindekonventionen

Historien om Kvindekonventionen

Kvindekonventionen blev etableret den 18. december 1979 og trådte i kraft den 3. september 1981. Før den var flere andre menneskerettighedserklæringer allerede etableret, men det blev fundet nødvendigt at lave en konvention, specielt for kvinder og deres unikke problemstillinger.

I den fælles deklaration, Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, der blev vedtaget af 48 medlemslande i år 1948, står der, at rettighederne gælder alle uanset køn. Men dette ændrede dog ikke på den udbredte diskrimination af kvinder, og brud på deres rettigheder rundt om i verden. Faktisk blev FN’s Kvindekommission (Commission on the Status of Women, CSW) allerede dannet i 1946. I årene mellem 1949 og 1959 udvidede og uddybede kommissionen en række konventioner, der omhandlede kvinder, heriblandt Konventionen om kvinders politiske rettigheder og Konventionen om gifte kvinders statsborgerskabsret. Konventionerne drejede sig om samfundsområder, som man mente vedrørte kvinder specielt. På trods af CSWs arbejde mente flertallet stadig at kvinders rettigheder var beskyttet nok af de genelle menneskerettighedskonventioner. Det blev dog mere og mere tydeligt at det ikke gjorde sig gældende, og i 1967 etablerede man derfor Deklarationen om afskaffelse af al diskrimination imod kvinder, som et skridt imod et sæt rettigheder, der var bindende ved lov.

Vidste du, at…

… Kvindekonventionen er en af de konventioner med flest reservationer, dvs. at lande har stået udenfor dele af aftalen? – Men det er også en af de FN-konventioner, hvor flest medlemslande har tilsluttet sig.

… At den danske kvinderettighedsforkæmper Bodil Begtrup var med til at danne Kvindekommissionen?

… At Kvindekonventionen er den FN-konvention, der trådte hurtigst i kraft, efter at den blev nedskrevet og etableret i 1979?

Læs mere om den danske kvinderettighedsforkæmper Bodil Begtrup, der var med til at danne Kvindekommissionen her.