background decorational logo flower

Historien om Kvindekonventionen

Historien om Kvindekonventionen

Kvindekonventionen blev etableret den 18. december 1979 og trådte i kraft den 3. september 1981. Før den var flere andre menneskerettighedserklæringer allerede etableret, men det blev fundet nødvendigt at lave en konvention, der var rettet specielt mod kvinder og de unikke problemstillinger de står overfor.

I den fælles deklaration Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, der blev vedtaget af 48 medlemslande i år 1948, gøres det klart, at rettighederne gælder alle uanset køn. Men dette ændrede dog ikke på den udbredte diskrimination af kvinder og brud på deres rettigheder. Derfor blev FN’s Kvindekommission (Commission on the Status of Women, CSW) dannet i 1946. I årene mellem 1949 og 1959 udvidede og uddybede kommissionen en række konventioner, der omhandlede kvinder, heriblandt Konventionen om kvinders politiske rettigheder og Konventionen om gifte kvinders statsborgerskabsret. Disse konventioner omhandlede samfundsområder, som man mente vedrørte specielt kvinder. På daværende tidspunkt mente man, at kvinders rettigheder ellers var bedst beskyttet af de mere generelle menneskerettigheder. Kort efter fandt man dog ud af, at de generelle menneskerettighedserklæringer ikke var omfattende nok i forhold til kvinders specielle status i samfundet og diskrimination af kvinder. I 1967 etablerede man dermed Deklarationen om afskaffelse af al diskrimination imod kvinder som et skridt imod et sæt rettigheder, der var bindende ved lov.

Gennem hele denne proces har kvindebevægelsens kamp for kvinders rettigheder verden over haft en essentiel rolle. Denne indsats, både indenfor FN og i civile bevægelser, gjorde, at FN cirka 30 år efter etableringen af Verdensdeklarationen vedtog en særskilt konvention for at garantere kvinders rettigheder, nemlig Kvindekonventionen. I Danmark ratificerede vi denne konvention den 21. april 1983.

Vidste du, at…

… Kvindekonventionen er en af de konventioner med flest reservationer, dvs. at lande har stået udenfor dele af aftalen? – Men det er også en af de FN-konventioner, hvor flest medlemslande har tilsluttet sig.

… At den danske kvinderettighedsforkæmper Bodil Begtrup var med til at danne Kvindekommissionen?

… At Kvindekonventionen er den FN-konvention, der trådte hurtigst i kraft, efter at den blev nedskrevet og etableret i 1979?

Læs mere om den danske kvinderettighedsforkæmper Bodil Begtrup, der var med til at danne Kvindekommissionen her.