background decorational logo flower

Om Kvindekonventionen

I anledningen af 25 året for Beijing-Handleplanen har Kvinderådet udviklet dette undervisningsmateriale om ligestilling og konventioner.

På de følgende sider kan du læse om FNs Kvindekonvention og senere vil du kunne downloade mere materiale med opgaver og cases der konkretisere hvor vi mener der er brug for politiske ligestillings tiltag.

Læs mere om Kvindekonventionens historie ⟶

Læs konventionen her

Hvad er en konvention?

En konvention er en slags overenskomst eller aftale mellem lande. Når et land underskriver en konvention, så forpligter det sig til at følge de anbefalinger, der står i den. Et land kan dog vælge at stå udenfor dele af aftalen, hvis forbeholdene ikke strider imod konventionens mål gennem såkaldte reservationer. Hvert 5. år skal de stater, der har sagt ja til konventionen rapportere og eksamineres i om det har gjort tiltag for at opfylde retningslinjerne for konventionen. Kvinderådet og andre ikke-statslige organisationer bidrager desuden til Kvindekonventionens eksamination med en såkaldt skyggerapport og en emneliste, der indeholder organisationens syn på Danmarks fremgang og hvad Danmark kunne have gjort bedre.