background decorational logo flower

Internationalt arbejde

Kvinderådet arbejder internationalt for kvinders rettigheder og ligestilling. Det gør vi både på europæisk plan, globalt via FNs årlige Commission on the Status of Women (CSW) og bilateralt gennem partnerskaber. Pt. har vi projekter i Nordafrika finansieret af Civilsamfund i Udvikling (CISU) .

Det europæiske ligestillingsarbejde 

Kvinderådet var i 1990 med til at danne den Europæiske Kvindelobby (EWL), som samler ligestillings-NGOer fra alle EU’s medlemslande. EWL har base i Bruxelles og har med årene vokset sig til en indflydelsesrig europæisk lobby-organisation. Kvinderådet er repræsenteret i EWL´s bestyrelse ved bestyrelsesmedlem Pia Lund Jeppesen.

Kvinderådet er repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium under EWL ved bestyrelsesmedlem Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfund.

Endelig har Kvinderådet en plads i det Økonomiske og Sociale Udvalg i EU, også kaldet ØSU. Det er et forum, hvor civilsamfundet i EU bliver hørt i den europæiske politiske proces.

Kvinderådets arbejde i Nordafrika

I Egypten fokuserer vi sammen med vores lokale samarbejdspartner Tadwein på bekæmpelse af kønsbaseret vold. Gennem lokale feministiske netværk i 7 forskellige regioner i Egypten arbejder Tadwein med at øge bevidstheden om kønsbaseret vold, støtte voldsoverlevere og uddanne såkaldte bystanders. Tadwein arbejder for at styrke den feministiske bevægelse i Egypten og bygge bro mellem online og offline aktivisme efter den lokale #MeToo-bevægelse har skabt et fornyet fokus på kønsbaseret vold.

I Marokko støtter vi sammen med vores lokale samarbejdspartner Lddf-Injad  et netværk af krisecentre og rådgivningscentre for voldsramte kvinder; Femmes Solidaires. Lddf-Injad og Femmes Solidaires dokumenterer og rapporterer omfanget af kønsbaseret vold for at få politikere og medier til at anerkende problemet og adressere de underliggende magtstrukturer, der ligger bag. Desuden laver Lddf-Injad undervisningsforløb til unge for at udfordre kønsstereotyper og italesætte problemer såsom sexchikane og vold.

Nyheder

Erklæring fra Netværket for Kvinder, Fred og Sikkerhed om Gaza

Israel-Palæstina konflikten er frygtelig. Hamas’ terrorangreb og Israels regerings modsvar går ud over både kvinder, mænd og børn. I krigs og konfliktsituationer er kvinder imidlertid særligt udsatte og det gælder også i den nuværende situation. Der skal findes en langvarig løsning og FN’s Sikkerhedsråd resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed skal respekteres og følges.…

Det Nationale Voldsobservatoriums skyggerapport til GREVIO

Europarådets ekspertgruppe til Istanbulkonventionen, GREVIO, har netop offentliggjort en skyggerapport, som Kvinderådet har udgivet sammen med en række andre aktører og organisationer, der arbejder med at forebygge og  bekæmpe kønsbaseret vold. Skyggerapporten er udarbejdet af Det Nationale Voldsobservatorium, som koordineres af Kvinderådet. I rapporten kommer Voldsobservatoriet med anbefalinger til, hvordan Danmark skal foretage foranstaltninger til at…

31944688_2091822864435312_8093019541711355904_n

Join Danish Debate & Dialogue Festival on Feminism

Talk Town is a feminist debate festival taking place May 20th-22nd, online combined with on ground events at Union in Copenhagen. Among others, you can meet Turkish-British Author Elif Shafak, Iranian reporter Masih Alinejad, Author Chris Kraus, Textile workers from Myanmar and women´s and human rights activits from e.g. Poland, Turkey, Lebanon, Tunesia, Uganda, Nigeria and Ghana. Debates, talks and workshops are for free.

31944688_2091822864435312_8093019541711355904_n

International Feminisme på Talk Town 2021

Den årlige debatfestival, Talk Town, er tilbage d. 20-22 maj på Union Cph og online. Med det internationale program ”Feminist Action for Global Change” giver vi i år mikrofonen videre til feministiske bevægelser, aktivister og organisationer fra hele verden – særligt fra det globale syd. Det forgange år har været præget af den globale pandemi,…

FN peger på “ømme tæer” i den danske ligestillingsindsats

Gør mere for at sikre kvinder ligestilling, både i lokalpolitik, ledelse og i lønposen. Det er nogle af anbefalingerne fra FN til den danske regering. For en måned siden blev Danmark eksamineret af en FN-komite i Kvindekonventionen (CEDAW). Nu er komiteens konklusioner klar. Og de peger på nogle virkelig ømme tæer i Danmarks ligestillingsindsats, mener…

Globalt syd foto lille (1)

Stærke kvindeorganisationer, stærke demokratier

Kvinderådets input til ny udviklingspolitisk strategi. Det er NU, der skal sættes ind for ligestilling. Over hele verden har Coronapandemien haft ødelæggende konsekvenser for kvinder og deres ret til et liv uden vold, politisk organisering, adgang til SRSR og økonomisk frihed. De vigtige fremskridt, der er sket for kvinders ligestilling de sidste 25 år, risikerer…

billede fra video

Vold mod kvinder under Covid19

Globalt set stiger vold mod kvinder under Covid19, idet volden ofte eskalerer, når kvinder er isoleret med en voldelig partner under karantænen. Det er desværre også en tendens, som vores samarbejdspartnere i Nordafrika ser konsekvenserne af. I Marokko har vores samarbejdspartner Lddf-Injad taget nye initiativer for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder under Covid19. Lddf-Injad…

CESE Session Plèniere Décembre 2019
Déclaration du président

Kvinderådets nye stemme i EU: Husk ligestilling – også i krisetid

Ulla Moth-Lund Christensen fra Kvinderådets styrelse er netop blevet udpeget som ny repræsentant i EU´s økonomiske og sociale udvalg (ØSU). ØSU er et rådgivende organ i EU for Parlament, Råd og Kommission, hvor civilsamfundet fra medlemslandene bliver hørt. Danmark har i alt 9 repræsentanter. Ulla ser frem til at sætte et markant ligestillings-aftryk på arbejdet…

Styrelsesmedlem Signe Vahlun i Beograd

Kvinderådet på besøg i Beograd

På FN’s menneskerettighedsdag den 10. december var Signe Vahlun fra Kvinderådets styrelse inviteret til Beograd for at deltage i konferencen ”Development of gender equality through regional cooperation – experiences of Nordic countries.” Konferencen var et samarbejde mellem det Serbiske Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs og de nordiske ambassader i Beograd. Konferencen blev…

Mouna Echemmakh daglig leder af Lddf-Injad bliver interviewet om kønsbaseret vold i Marokko.

16 dages aktivisme mod kønsbaseret vold i Marokko og Egypten

Af Anna Villumsen og Kristine Rømer, projektledere på Kvinderådets internationale arbejde. Mens Danmark er i færd med at udvikle en ny lov mod psykisk vold, har den årlige globale kampagne ”16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” endnu engang sat fokus på kønsbaseret vold – som både er et omfattende og globalt problem. Kvinderådet har…

Undervisning Egypten

Sådan udfordrer de kønsnormerne i Egypten

Vi har fået denne fine film om vores arbejde med at udfordre stereotype kønsnormer blandt børn og unge i Egypten. Tak til vores partner, Tadwein, for det gode arbejde! Projektet er en vigtig kilde til inspiration for Kvinderådet til, hvordan vi selv kan debattere køn, ligestilling og feminisme med børn og unge i Danmark. Arbejdet er…

ewl

Kvinderådets arbejde i European Women Lobby

Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Hansen og styrelsesmedlem Inge Henningsen er netop genvalgt som Danmarks repræsentanter i den europæiske kvindelobby (EWL). Begge deltog i konferencer, workshops og generalforsamling i den europæiske kvindelobby fra den 7.-10. juni 2018 i Bruxelles. EWL arbejder på tværs af landene med kampagner og politisk lobbyarbejde for at fremme kvinder og pigers…