background decorational logo flower

Internationalt arbejde

Kvinderådet arbejder internationalt for kvinders rettigheder og ligestilling. Det gør vi både på europæisk plan, globalt via FNs årlige Commission on the Status of Women (CSW) og bilateralt gennem partnerskaber. Pt. har vi projekter i Nordafrika, finansieret af KVINFOs Ligestillingsprogram under Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) og af Civilsamfund i Udvikling (CISU) .

Det europæiske ligestillingsarbejde 

Kvinderådet var i 1990 med til at danne den Europæiske Kvindelobby (EWL), som samler ligestillings-NGOer fra alle EU’s medlemslande. EWL har base i Bruxelles og har med årene vokset sig til en indflydelsesrig europæisk lobby-organisation. Kvinderådet er repræsenteret i EWL´s bestyrelse ved næst-forkvinde Line Gessø Hansen.

Kvinderådet er repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium under EWL ved styrelsesmedlem Lisa Holmfjord.

Endelig har Kvinderådet en plads i det Økonomiske og Sociale Udvalg i EU, også kaldet ØSU. Det er et forum, hvor civilsamfundet i EU bliver hørt i den europæiske politiske proces.

Kvinderådets arbejde i Nordafrika

I Egypten fokuserer vi sammen med vores samarbejdspartner, den egyptiske NGO Tadwein, på bekæmpelse af kvindelig omskæring. Ved at inddrage nye aktører i indsatser mod kvindelig omskæring – som fx læger, der står for 70% af alle indgreb – arbejder Tadwein målrettet på at ændre fortællingen om praksissen. Derudover har vi de seneste to år samarbejdet med Tadwein om at få køn og ligestilling på skoleskemaet i Egypten.

I Marokko støtter vi sammen med vores lokale samarbejdspartner Lddf-Injad  et netværk af krisecentre og rådgivningscentre for voldsramte kvinder; Femmes Solidaires. Lddf-Injad og Femmes Solidaires dokumenterer og rapporterer omfanget af kønsbaseret vold for at få politikere og medier til at anerkende problemet og adressere de underliggende magtstrukturer, der ligger bag. Desuden laver Lddf-Injad undervisning for unge for at udfordre kønsstereotyper og italesætte problemer såsom sexchikane og vold.

Podcast

I marts 2019 deltog projektleder Kristine Rømer i podcasten ”Radio MENA”, hvor hun fortalte om Kvinderådets arbejde i Egypten og Marokko.

Hør podcasten her.

Nyheder

billede fra video

Vold mod kvinder under Covid19

Globalt set stiger vold mod kvinder under Covid19, idet volden ofte eskalerer, når kvinder er isoleret med en voldelig partner under karantænen. Det er desværre også en tendens, som vores samarbejdspartnere i Nordafrika ser konsekvenserne af. I Marokko har vores samarbejdspartner Lddf-Injad taget nye initiativer for at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder under Covid19. Lddf-Injad…

CESE Session Plèniere Décembre 2019
Déclaration du président

Kvinderådets nye stemme i EU: Husk ligestilling – også i krisetid

Ulla Moth-Lund Christensen fra Kvinderådets styrelse er netop blevet udpeget som ny repræsentant i EU´s økonomiske og sociale udvalg (ØSU). ØSU er et rådgivende organ i EU for Parlament, Råd og Kommission, hvor civilsamfundet fra medlemslandene bliver hørt. Danmark har i alt 9 repræsentanter. Ulla ser frem til at sætte et markant ligestillings-aftryk på arbejdet…

Styrelsesmedlem Signe Vahlun i Beograd

Kvinderådet på besøg i Beograd

På FN’s menneskerettighedsdag den 10. december var Signe Vahlun fra Kvinderådets styrelse inviteret til Beograd for at deltage i konferencen ”Development of gender equality through regional cooperation – experiences of Nordic countries.” Konferencen var et samarbejde mellem det Serbiske Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs og de nordiske ambassader i Beograd. Konferencen blev…

Mouna Echemmakh daglig leder af Lddf-Injad bliver interviewet om kønsbaseret vold i Marokko.

16 dages aktivisme mod kønsbaseret vold i Marokko og Egypten

Af Anna Villumsen og Kristine Rømer, projektledere på Kvinderådets internationale arbejde. Mens Danmark er i færd med at udvikle en ny lov mod psykisk vold, har den årlige globale kampagne ”16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” endnu engang sat fokus på kønsbaseret vold – som både er et omfattende og globalt problem. Kvinderådet har…

Undervisning Egypten

Sådan udfordrer de kønsnormerne i Egypten

Vi har fået denne fine film om vores arbejde med at udfordre stereotype kønsnormer blandt børn og unge i Egypten. Tak til vores partner, Tadwein, for det gode arbejde! Projektet er en vigtig kilde til inspiration for Kvinderådet til, hvordan vi selv kan debattere køn, ligestilling og feminisme med børn og unge i Danmark. Arbejdet er…

ewl

Kvinderådets arbejde i European Women Lobby

Kvinderådets næstforkvinde Line Gessø Hansen og styrelsesmedlem Inge Henningsen er netop genvalgt som Danmarks repræsentanter i den europæiske kvindelobby (EWL). Begge deltog i konferencer, workshops og generalforsamling i den europæiske kvindelobby fra den 7.-10. juni 2018 i Bruxelles. EWL arbejder på tværs af landene med kampagner og politisk lobbyarbejde for at fremme kvinder og pigers…