background decorational logo flower

Om Kvinderådet

Kvinderådet arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling

Kvinderådet er en paraplyorganisation for over 40 forskellige samfundsorganisationer. Sammen arbejder vi for at fremme kvinders rettigheder og vilkår med det formål at skabe ligestilling, nationalt og internationalt.

Kvinderådet er historien om at gøre det umulige muligt. Vi blev stiftet i 1899 som talerør for danske kvinder internationalt og har sidenhen været en vigtig driver for kvinders rettigheder og ligestilling, både herhjemme og ude i verden.

Vores aktiviteter knytter sig til tre arbejdsområder: Debat og videndeling, Politik og påvirkning og Internationalt samarbejde.

Visionen

Kvinderådet ønsker et bæredygtigt samfund, hvor ligestilling er en grundlæggende værdi for demokratiet; Hvor alle mennesker har lige rettigheder og muligheder og lige vilkår politisk, socialt og økonomisk og fuldt ud udfolder deres frihed og potentiale.

Missionen

Kvinderådet arbejder for at forbedre kvinders rettigheder og vilkår med det formål at fremme ligestilling nationalt og internationalt.

Det gør vi ved at:

Påvirke og udfordre den politiske debat om ligestilling og kvinders rettigheder og vilkår.

Koordinere krav fra medlemsorganisationerne og søge indflydelse gennem råd og udvalg.

Afgive høringssvar og følge udviklingen i kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark.

Danne ramme om erfaringsudveksling, videndeling og netværk blandt medlemmerne

Skabe en national – og lokal – debat om ligestilling og kvinders rettigheder og vilkår

Repræsentere den danske kvindebevægelse internationalt og indgå partnerskaber, der kan fremme ligestilling på tværs af grænser.