Kvinderådet er en paraplyorganisation for foreninger og organisationer, der arbejder med kvinder og ligestilling

Privatpersoner kan også melde sig ind som støttemedlem. Læs om forskellen på Kvinderådets medlemskaber nedenfor og find ud af, hvordan du og/eller din organisationer bliver medlem.

Læs mere om Kvinderådet’s nuværende medlemmer ⟶ 

Organisationsmedlem

Kvindeforeninger og andre organisationer (NGOer), der arbejder for kvinders rettigheder og vil være med til at fremme kvinders aktivitet og indflydelse i samfundet, kan søge om optagelse i Kvinderådet

Det er en betingelse for optagelse, at organisationen kan tilslutte sig Kvinderådets formål, at den ikke drives i erhvervsmæssigt øjemed, og at den ledes af kvinder eller af kvinder og mænd i fællesskab.

Nye organisationer optages på den årlige generalforsamling, som holdes i marts eller primo april. Ansøgning om optagelse ( inklusiv vedtægter, medlemstal ) sendes til Kvinderådets styrelse gerne inden udgangen af februar.

Medlemsorganisationerne betaler et årligt kontingent, som afhænger af organisationens medlemstal. Kontingentet dyrtidsreguleres.

Hver medlemsorganisation har tre stemmeberettigede delegerede i repræsentantskabet, der er Kvinderådets øverste myndighed. Repræsentantskabet holder mindst to møder årligt. Medlemsorganisationerne kan opstille kandidater til forkvinde- og styrelsesmedlemsposter.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk.

Du vil høre fra os i løbet af et par dage.

Støttemedlem

Alle, der har lyst til at støtte Kvinderådets arbejde økonomisk og holdningsmæssigt, kan melde sig ind i Kvinderådets støttekreds

Støttemedlemmerne får tilsendt Kvinderådets nyhedsbrev. Det giver mulighed for at følge med i Kvinderådets holdninger og aktiviteter. Kvinderådets øvrige udgivelser kan købes til særpris.

Støttemedlemmer har ikke formel indflydelse på Kvinderådets politik og kan ikke deltage generalforsamlingen; men støttemedlemmerne er velkomne til det årlige repræsentantskabsmøde og alle Kvinderådets åbne arrangementer, og vi modtager med glæde forslag og meningstilkendegivelser fra støttemedlemmerne.

Et støttemedlemskab koster 200 kr. årligt. Beløbet indsættes på vores bankkonto i Nordea 2191 – 8010 006 598 eller med tydelig angivelse af navn og adresse. Eller MobilePay 15714. Hvis du bruger MobilePay så husk at skrive din emailadresse i kommentarfeltet, så modtager du nyhedsbreve og invitationer til vores arrangementer.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk.

Du vil høre fra os i løbet af et par dage.