background decorational logo flower

Kvinderådet er en paraplyorganisation for foreninger og organisationer, der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling

Privatpersoner kan også melde sig ind som støttemedlem. Læs om forskellen på Kvinderådets medlemskaber nedenfor og find ud af, hvordan du og/eller din organisationer bliver medlem.

Læs mere om Kvinderådets nuværende medlemmer ⟶ 

Organisationsmedlem

Kvindeforeninger og andre organisationer (NGOer), der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling i samfundet, kan søge om optagelse i Kvinderådet

Det er en betingelse for optagelse, at organisationen kan tilslutte sig Kvinderådets formål, at den ikke drives i erhvervsmæssigt øjemed, og at den ledes af kvinder eller af kvinder og mænd i fællesskab.

Nye organisationer optages på den årlige generalforsamling eller det årlige repræsentantskabsmøde. Ansøgning om optagelse ( inklusiv vedtægter, medlemstal ) sendes til Kvinderådets styrelse gerne inden udgangen af februar.

Medlemsorganisationerne betaler et årligt kontingent, som afhænger af organisationens medlemstal. Kontingentet dyrtidsreguleres.

Hver medlemsorganisation har tre stemmeberettigede delegerede i repræsentantskabet, der er Kvinderådets øverste myndighed. Repræsentantskabet holder mindst to møder årligt. Medlemsorganisationerne kan opstille kandidater til forkvinde- og styrelsesmedlemsposter.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk

Støttemedlem

Vil du støtte Kvinderådets arbejde for kvinders rettigheder og ligestilling? Så bliv støttemedlem

Støttemedlemmer støtter med deres medlemskab Kvinderådets arbejde for kvinders rettigheder og ligestilling. Støttemedlemmer kan også deltage i alle Kvinderådets arrangementer, men kan ikke stille op til valg og kan ikke stemme.

Et støttemedlemskab koster 200 kr. årligt. Beløbet indsættes på vores bankkonto i Nordea 2191 – 8010 006 598 eller med tydelig angivelse af navn og adresse. Eller MobilePay 15714. Hvis du bruger MobilePay så husk at skrive din emailadresse i kommentarfeltet, så modtager du nyhedsbreve og invitationer til vores arrangementer.

Send en e-mail, hvis du ønsker yderligere information om Kvinderådets arbejde kvr@kvinderaad.dk.