background decorational logo flower

Kvinderådet har 49 medlemsorganisationer

Den øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil hver medlemsorganisation har ret til at udpege tre delegerede. Repræsentantskabet mødes to gange om året: i foråret til generalforsamling og om efteråret til repræsentantskabsmøde.

Læs mere om Kvinderådet samt vores organisation ⟶ 
Læs mere om hvordan man bliver medlem af Kvinderådet ⟶