background decorational logo flower

Det Nationale Voldsobservatorium er en ekspertgruppe om vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium har i alt 30 medlemmer – både individuelle eksperter på kønsbaseret vold og repræsentanter for organisationer, der arbejder med voldsramte kvinder. Formålet med Det Nationale Voldsobservatorium er at samle viden og erfaringer om vold mod kvinder, samt at overvåge udviklingen og Danmarks indsats for at bekæmpe volden. Læs kommissoriet her

Det Nationale Voldsobservatorium har eksisteret siden 1997 og er tilknyttet det Europæiske Voldsobservatorium, der på EU plan arbejder for at udveksle erfaringer og indsamle viden, samt kortlægge EU-landenes indsats ift. bekæmpelse af vold mod kvinder. Kvinderådet er repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium af Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfunds Krisecentre.

Nyheder

Voldsobservatoriets høringssvar om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Høring over forslag til Lov om ændring af straffeloven (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse). Sagsnummer 2019-731-0062 Det Nationale Voldsobservatorium (Voldsobservatoriet) – et netværk, der udgøres af 31 forskere, uafhængige eksperter og repræsentanter for interesseorganisationer med ekspert- og faglig viden om voldtægt og kønsbaseret vold – har med interesse læst Justitsministeriets forslag til lov om ændring af straffeloven (Samtykkebaseret…

groen_placeholder

Kronik: Voldtægtslov skal baseres på samtykke. Frivillighed er ikke nok

Af Det Nationale Voldsobservatorium (Kronik bragt i Altinget 26. juni 2020)  Justitsminister Nick Hækkerup har udbedt sig en tænkepause i forhandlingerne om en ny lovgivning om voldtægt. Flertallet for en lov baseret på samtykke er ellers på plads. Det samme er opbakningen fra Statsminister Mette Frederiksen. Som national ekspertgruppe inden for voldsområdet – herunder seksuel vold…

groen_placeholder

Nye medlemmer af det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har udpeget i alt 30 medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023.

groen_placeholder

Det Nationale Voldsobservatoriums høringssvar til Straffelovrådet

Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet fremsender hermed sit høringssvar til Straffelovrådets betænkning nr. 1574/2020 om en frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.

groen_placeholder

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Da der netop er sket udpegning til det Europæiske Voldsobservatorium, foretager Kvinderådet også en udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023 nu.

groen_placeholder

Det Nationale Voldsobservatorium har sendt høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. Her kan du læse høringssvaret i fuld længde.

groen_placeholder

Brev til justitsministeren

Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”, udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsministeren, har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter, der hævder, at kvinder er mere voldelige end mænd.

groen_placeholder

Voldsobservatoriets udtalelse om gensidig vold

Vi er i Voldsobservatoriet bekymrede over, at opdragsgiver til rapporten, ligestillingsminister Karen Ellemann, ikke offentligt retter de misforståelser, som rapporten har givet anledning til. Rapporten kan bidrage til en bagatellisering af den grove vold og til en nedprioritering af vigtige politiske, forskningsmæssige og praktiske indsatsområder.

groen_placeholder

Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb

Læs undersøgelsen ”Anmeldelsestilbøjelighed blandt ofre for seksuelle overgreb” Læs undersøgelsen “Ofres oplevelse ved anmeldelse af seksuelle overgreb til politiet”

groen_placeholder

Digital vold mod kvinder i de nordiske lande

Rapport om digital vold mod kvinder i de nordiske lande, se rapporten her

groen_placeholder

Ny NIKK rapport

Ny rapport kortlægger had og trusler på nettet i Norden, link til rapporten

groen_placeholder

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, link til rapport…..