background decorational logo flower

Voldsobservatoriets medlemmer

Det nationale voldsobservatoriums medlemmer 2020 – 2023

A
Anita Johnson, RED Center mod æresrelaterede konflikter
Direktør i RED Center mod æresrelaterede konflikter. Uddannet socialrådgiver med en bred socialfaglig – og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden og fra NGO regi.

Aviaja Mose Wingender, Center for seksuelle Overgreb
Videnscentermedarbejder i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Arbejder med vidensdeling omkring seksuelle overgreb. Uddannet antropolog.

B
Bo Wagner Sørensen
Ph.d. i antropologi. Tidl. lektor ved Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Er specialiseret i køns- og voldsforskning og har udgivet bøger og en lang række artikler om kønsbaseret vold siden sidst i 1980’erne.

Bodil Pedersen
Uddannet cand. psyk., lektor emerita på Roskilde Universitet. Både praktisk og teoretisk viden om forskellige former for vold mod kvinder.

C
Camilla Dremark

Uddannet sexolog med speciale i seksuel vold og arbejder til daglig som leder af Exitcirklen Jylland. Har siden 2015 arbejdet på at begrebsliggøre og udvide forståelsen af seksuel partnervold.

Chris Poole
Stifter af NGOen Voldsforebyggelse i Praksis, aktivist, underviser og foredragsholder. Har været konsulent i voldsforebyggelse for mange organisationer, bl.a. Det Kriminalpræventive Råd. Forfatter til flere bøger.

E
Eva Bertelsen
Ph.d. og uafhængig forsker. Forsker i dansk velfærdsarbejde med voldsudsatte kvinder og mænd. Har bl.a. viden om seksuel vold i parforhold i Danmark.

H
Helle Jakobsen
Senior rådgiver og researcher i køn. Ansvarlig for Amnestys arbejde med køn og kvinders rettigheder. Har bl.a. lavet kvantitativ og kvalitativ research om voldtægt og digital vold mod kvinder.

I
Inge Henningsen, Kvinderådet
Cand. Stat., lektor emeritus, Københavns Universitet. Medlem af Kvinderådets styrelse. Ekspertise i kvantitative undersøgelser, herunder om vold mod kvinder.

J
Joan Søstrene, Joan søstrene
Forening opstået under Rødstrømpebevægelsen i midt 70’erne med det formål at arbejde kvindepolitisk for at bedre retsstillingen og de sociale vilkår for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel chikane.

Jytte Lindgaard
Advokat, herunder bistandsadvokat. Har arbejdet med området vold mod kvinder siden 1970 og har siddet i adskillige regeringsudvalg. Underviser pt. i den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold.

K
Katja Wium Geiker, Danske Kvindelige Lægers Forening
Læge og bestyrelsesmedlem i Danske Kvindelige Lægers Forening.

Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Uddannet antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. fra Syddansk Universitet. Forsker i køn, seksualitet, partnervold, seksuel vold blandt unge, digitale seksuelle krænkelser og stalking.

Katrine Nordbjærg, Kvindehjemmet
Forstander for Kvindehjemmet, Danmarks største kvindekrisecenter. Har praksisnær forståelse af kønsbaseret vold. Uddannet cand. scient. soc. i socialvidenskab og pædagogik.

L
Lisa Holmfjord
Har beskæftiget sig med mænds vold mod kvinder siden 2001 som socialrådgiver og som landsforkvinde for Dansk Kvindesamfund og direktør i Dansk Kvindesamfunds krisecentre. Udpeget som Kvinderådets ekspert i Det Europæiske Voldsobservatorium.

M
Mai Heide Ottosen, VIVE
Ph.d. i sociologi og seniorforsker på VIVE. Forsker i skilsmisser og familieret, børns velfærd og trivsel samt vold og overgreb i intakte og brudte familier.

Maj Hansen, THRIVE (SDU)
Lektor og forskningsgruppeleder af THRIVE ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Forsker i vold og kønsbaseret vold, herunder voldtægtsramtes reaktioner under og efter overgrebet.

Mathilde Worch Jensen
Jurist og ph.d.-stipendiat i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Mette Guul, KFUK’s Sociale arbejde
Forstander for Reden Odense og Redernes Krisecenter. Har bred erfaring med danske og udenlandske kvinder udsat for vold med og uden misbrug. Uddannet sygeplejerske.

Mette Marie Yde, Danner
Vicedirektør i Danner. Har en særlig ekspertise og viden omkring ligestilling og vold mod kvinder. Kandidatgrad i Socioøkonomisk Kulturgeografi fra Københavns Universitet.

N
Nell Rasmussen
jurist og kriminolog. Har også arbejdet med vold i nære relationer i bl.a. Socialstyrelsen, for Institut for Menneskerettigheder og i forskningsmæssig sammenhæng. Har arbejdet med seksuelle og reproduktive rettigheder, prostitution og trafficking.

R
Rebekka Mahler
Vidensmedarbejder og projektleder i KVINFO. Har ekspertviden inden for kønsbaseret vold, herunder voldtægt, seksuel chikane og kønskrænkende adfærd. Cand.scient.soc. i socialvidenskab.

S
Signe Vahlun, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Projektleder på projektet StopChikane under Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Særlig ekspertise omkring digitale krænkelser og digital vold mod kvinder.

Sine Gregersen, Lev Uden Vold
Leder af Lev Uden Vold, nationalt videns- og rådgivningscenter på området vold i nære relationer.

Sinja Laursen, Institut for Menneskerettigheder
Juridisk rådgiver i Køn og Ligestilling, Institut for Menneskerettigheder

Sofia Kjær, Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter
Fuldmægtig i Rigspolitiets National Forebyggelsescenter med fokus på æresrelaterede konflikter og forbrydelser, samt vold i nære relationer og stalking.

Sofie Danneskiold-Samsøe, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i antropologi og lektor ved socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Forsker og underviser i socialt arbejde med udsatte børn og unge og problemstillinger knyttet til køn, vold og kultur.

T
Trine Lund-Jensen, LOKK
Sekretariatschef i LOKK. Har beskæftiget sig med vold mod kvinder og børn i mere end 20 år, herunder som Forstander for Svendebjerggård Krisecenter og Leder af Reden International. Uddannet cand.rer.soc.

Trine Rønde Kristensen, Center for Voldsramte
Ph.d, Speciallæge i arbejdsmedicin. Overlæge i Center for Voldsramte.

Trine Schaldemose, Mødrehjælpen
Vicedirektør i Mødrehjælpen og medlem af bestyrelsen i Lev Uden Vold samt Det rådgivende udvalg til Familieretshuset. Er bl.a. ansvarlig for Mødrehjælpens rådgivnings- og behandlingsindsats.