background decorational logo flower

Voldsobservatoriets medlemmer

Det nationale voldsobservatoriums medlemmer 2020 – 2023

A
Anita Johnson, RED Center mod æresrelaterede konflikter
Direktør i RED Center mod æresrelaterede konflikter. Uddannet socialrådgiver med en bred socialfaglig – og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden og fra NGO regi.

Anja Radeka, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Leder af viden og udvikling på Dansk kvindesamfunds Krisecentre, herunder projektet StopChikane. Særlig ekspertise omkring digitale krænkelser og digital vold mod kvinder. Medlem af Kvinderådets styrelse og udpeget som Kvinderådets repræsentant i Det Europæiske Voldsobservatorium.

Assia B. Lukanow, Danske Kvindelige Lægers Forening
Læge og ph.d. Konsulent i international folkesundhed på WHO European Regional Office. Bestyrelsesmedlem i Danske Kvindelige Lægers Forening.

Aviaja Mose Wingender, Center for seksuelle Overgreb
Videnscentermedarbejder i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Arbejder med vidensdeling omkring seksuelle overgreb. Uddannet antropolog.

B
Bo Wagner Sørensen
Ph.d. i antropologi. Tidl. lektor ved Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Er specialiseret i køns- og voldsforskning og har udgivet bøger og en lang række artikler om kønsbaseret vold siden sidst i 1980’erne.

C
Camilla Dremark

Uddannet sexolog med speciale i seksuel vold og arbejder til daglig som leder af Exitcirklen Jylland. Har siden 2015 arbejdet på at begrebsliggøre og udvide forståelsen af seksuel partnervold.

Chris Poole
Stifter af NGOen Voldsforebyggelse i Praksis, aktivist, underviser og foredragsholder. Har været konsulent i voldsforebyggelse for mange organisationer, bl.a. Det Kriminalpræventive Råd. Forfatter til flere bøger.

E
Eva Bertelsen
Ph.d. og uafhængig forsker. Forsker i dansk velfærdsarbejde med voldsudsatte kvinder og mænd. Har bl.a. viden om seksuel vold i parforhold i Danmark.

H
Helle Jakobsen
Senior rådgiver og researcher i køn. Ansvarlig for Amnestys arbejde med køn og kvinders rettigheder. Har bl.a. lavet kvantitativ og kvalitativ research om voldtægt og digital vold mod kvinder.

I
Inge Henningsen
Cand. Stat., lektor emeritus, Københavns Universitet. Ekspertise i kvantitative undersøgelser, herunder om vold mod kvinder.

J
Joan Søstrene, Joan søstrene
Forening opstået under Rødstrømpebevægelsen i midt 70’erne med det formål at arbejde kvindepolitisk for at bedre retsstillingen og de sociale vilkår for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel chikane.

Jytte Lindgaard
Advokat, herunder bistandsadvokat. Har arbejdet med området vold mod kvinder siden 1970 og har siddet i adskillige regeringsudvalg. Underviser pt. i den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold.

K
Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Uddannet antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. fra Syddansk Universitet. Forsker i køn, seksualitet, partnervold, seksuel vold blandt unge, digitale seksuelle krænkelser og stalking.

Katrine Nordbjærg, Kvindehjemmet
Forstander for Kvindehjemmet, Danmarks største kvindekrisecenter. Har praksisnær forståelse af kønsbaseret vold. Uddannet cand. scient. soc. i socialvidenskab og pædagogik.

Kristian Moesgaard Løwenstein, Nordsjællands Politi
Analytiker i Nordsjællands Politis Efterretnings- og Analysecenter og ressourceperson for Det Specialiserede Team i Nordsjællands politikreds, der arbejder med forebyggelse af stalking, voldtægt, æresrelaterede forbrydelser og vold i nære relationer. Har særlig ekspertise indenfor politiets arbejde med fysisk, psykisk og seksuel vold i nære relationer.

Kirstine Holst, Voldtægtsofres Vilkår
Forkvinde og stifter af Voldtægtsofres Vilkår. Har siden 2017 arbejdet for at forbedre vilkårene for voldtægtsofre politisk, systemisk og i samfundet.

L
Laura Kirch Kirkegaard, LOKK
Direktør i LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre. M.Sc. i International Business.

Lisa Holmfjord
Har beskæftiget sig med mænds vold mod kvinder siden 2001 som socialrådgiver og som landsforkvinde for Dansk Kvindesamfund og direktør i Dansk Kvindesamfunds krisecentre.

Louise Glerup Aner, Lev Uden Vold
Chef for viden og formidling hos Lev Uden Vold, nationalt videns- og rådgivningscenter på området vold i nære relationer.

M
Mai Heide Ottosen, VIVE
Ph.d. i sociologi og seniorforsker på VIVE. Forsker i skilsmisser og familieret, børns velfærd og trivsel samt vold og overgreb i intakte og brudte familier.

Maj Hansen, THRIVE (SDU)
Lektor og forskningsgruppeleder af THRIVE ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Forsker i vold og kønsbaseret vold, herunder voldtægtsramtes reaktioner under og efter overgrebet.

Mathilde Worch Jensen
Jurist og ph.d. i strafferet. Videnskabelig Assistent ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

N
Nell Rasmussen
Jurist og kriminolog. Har også arbejdet med vold i nære relationer i bl.a. Socialstyrelsen, for Institut for Menneskerettigheder og i forskningsmæssig sammenhæng. Har arbejdet med seksuelle og reproduktive rettigheder, prostitution og trafficking.

R
Rebekka Mahler
Vidensmedarbejder og projektleder i KVINFO. Har ekspertviden inden for kønsbaseret vold, herunder voldtægt, seksuel chikane og kønskrænkende adfærd. Cand.scient.soc. i socialvidenskab.

S
Sinja Laursen, Institut for Menneskerettigheder
Juridisk rådgiver i Køn og Ligestilling, Institut for Menneskerettigheder

Sofie Danneskiold-Samsøe, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i antropologi og lektor ved socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Forsker og underviser i socialt arbejde med udsatte børn og unge og problemstillinger knyttet til køn, vold og kultur.

Stinne Hjorth-Andersen, KFUK’s Sociale Arbejde
Leder for Reden København, Reden International.

T
Trine Baunbach,

Professor og ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Har ekspertviden om vold og drab på kvinder, seksuel vold, digitale krænkelser, prostitution og menneskehandel, menneskerettighedernes betydning for strafferetten, kønsdiskrimination i strafferetten samt strafudmålingen i sager, hvor kvinder er ofre.

Trine Rønde Kristensen, Center for Voldsramte
Ph.d, Speciallæge i arbejdsmedicin. Overlæge i Center for Voldsramte.

W
Winnie Alim, Danner
Leder af Kommunikation og Viden hos Danner. Har en særlig ekspertise og viden omkring ligestilling og vold mod kvinder. Cand.scient.soc. i Sociologi fra Aalborg Universitet.