background decorational logo flower

Voldsobservatoriets medlemmer

Det Nationale Voldsobservatoriums medlemmer 2024 – 2027

A

Andrea Haugsted Jedrzejowska, LOKK
Chef for jura og medlemmer i LOKK, Landsorganisation af Kvindekrisecentre. Cand.jur., specialviden om voldsudsatte kvinders retsstilling og børns rettigheder. Medlem af Familieretshusets rådgivende udvalg. 

Anita Johnson, RED Center mod æresrelaterede konflikter
Direktør i RED Center mod æresrelaterede konflikter. Uddannet socialrådgiver med en bred socialfaglig – og ledelsesmæssig erfaring fra den kommunale verden og fra NGO regi.

Anja Radeka, Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Leder af enheden Projekter og Viden på Dansk kvindesamfunds Krisecentre, herunder projektet StopChikane. Særlig ekspertise omkring digitale krænkelser og digital vold mod kvinder. Medlem af Kvinderådets bestyrelse og udpeget som Kvinderådets repræsentant i Det Europæiske Voldsobservatorium.

Aviaja Mose Wingender, Center for Seksuelle Overgreb
Videnscenterkoordinator i Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet. Arbejder med vidensdeling omkring seksuelle overgreb. Uddannet antropolog.

B

Bo Wagner Sørensen
Ph.d. i antropologi. Tidl. lektor ved Københavns Universitet og Roskilde Universitet. Er specialiseret i køns- og voldsforskning og har udgivet bøger og en lang række artikler om kønsbaseret vold siden sidst i 1980’erne.

C

Chris Poole
Stifter af NGOen Voldsforebyggelse i Praksis, aktivist, underviser og foredragsholder. Har været konsulent i voldsforebyggelse for mange organisationer, bl.a. Det Kriminalpræventive Råd. Forfatter til flere bøger.

H

Helle Jakobsen
LIBE rådgiver i S&D gruppen i Det Europæiske Parlament. Har tidligere været senior rådgiver i Amnesty og har bl.a. lavet kvantitativ og kvalitativ research om voldtægt og digital vold mod kvinder.

J

Joan-Søstrene
Forening opstået under Rødstrømpebevægelsen i midt 70’erne med det formål at arbejde kvindepolitisk for at bedre retsstillingen og de sociale vilkår for kvinder udsat for vold, voldtægt, incest og seksuel chikane.

Jytte Lindgaard
Advokat, herunder bistandsadvokat. Har arbejdet med området vold mod kvinder siden 1970 og har siddet i adskillige regeringsudvalg. Underviser pt. i den nye straffelovsbestemmelse om psykisk vold.

K

Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Uddannet antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. fra Syddansk Universitet. Forsker i køn, seksualitet, partnervold, seksuel vold blandt unge, digitale seksuelle krænkelser og stalking.

Kristian Moesgaard Løwenstein, Nordsjællands Politi
Analytiker i Nordsjællands Politis Efterretnings- og Analysecenter og ressourceperson for Det Specialiserede Team i Nordsjællands politikreds, der arbejder med forebyggelse af stalking, voldtægt, æresrelaterede forbrydelser og vold i nære relationer. Har særlig ekspertise indenfor politiets arbejde med fysisk, psykisk og seksuel vold i nære relationer.

L

Louise Glerup Aner, Lev Uden Vold
Chef for viden og formidling hos Lev Uden Vold, nationalt videns- og rådgivningscenter på området vold i nære relationer.

M

Mai Heide Ottosen
Ph.d. i sociologi og seniorforsker på VIVE. Forsker i skilsmisser og familieret, børns velfærd og trivsel samt vold og overgreb i intakte og brudte familier.

Maj Hansen, THRIVE (SDU)
Lektor og forskningsgruppeleder af THRIVE ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Forsker i vold og kønsbaseret vold, herunder voldtægtsramtes reaktioner under og efter overgrebet.

Marianne Jensen, Kvindehjemmet
Medarbejder i Kvindehjemmet, Danmarks største kvindekrisecenter. Har praksisnær forståelse af kønsbaseret vold. Uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har erfaring med ligestillingsproblematikker fra samfundsmæssigt perspektiv.

Mathilde Worch Jensen
Jurist og ph.d. i strafferet. Ekstern lektor i strafferet og menneskeret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Mona Savran, Danske Kvindelige Lægers Forening
Læge i gynækologi og obstetrik siden 2017. Bestyrelsesmedlem i Danske Kvindelige Lægers Forening.

N

Nell Rasmussen
Jurist og kriminolog. Har også arbejdet med vold i nære relationer i bl.a. Socialstyrelsen, for Institut for Menneskerettigheder og i forskningsmæssig sammenhæng. Har arbejdet med seksuelle og reproduktive rettigheder, prostitution og trafficking.

S

Sinja Laursen, Institut for Menneskerettigheder
Juridisk rådgiver i Køn og Ligestilling hos Institut for Menneskerettigheder

Sherin Khankan, Exitcirklen
Religionssociolog, forfatter og cert. kognitiv psykoterapeut. 

Sofie Danneskiold-Samsøe, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i antropologi og lektor ved socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Forsker og underviser i socialt arbejde med udsatte børn og unge og problemstillinger knyttet til køn, vold og kultur.

Stinne Hjorth-Andersen, KFUKs Sociale Arbejde
Forstander for Reden København, Reden International og KFUKs Sociale Arbejdes krisecenter.

T

Trine Baumbach
Professor og ph.d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Har ekspertviden om vold og drab på kvinder, seksuel vold, digitale krænkelser, prostitution og menneskehandel, menneskerettighedernes betydning for strafferetten, kønsdiskrimination i strafferetten samt strafudmålingen i sager, hvor kvinder er ofre.

Trine Rønde Kristensen
Ph.d, Speciallæge i arbejdsmedicin. Overlæge i Center for Voldsramte.

W

William Østerby Sørensen
Ph.d.-studerende ved Det Europæiske Universitets Institut. Undersøger arbejdet med vold mod kvinder i et Europæisk perspektiv. Har dokumenteret, diskuteret og problematiseret skiftet til en kønsneutral politik og praksis i arbejdet med intim vold i Danmark.

Winnie Alim, Danner
Leder af Kommunikation og Viden hos Danner. Har en særlig ekspertise og viden omkring ligestilling og vold mod kvinder. Cand.scient.soc. i Sociologi fra Aalborg Universitet.