background decorational logo flower

Hjælp til opgave eller projekt i skolen?

Skriv til kvr@kvinderaad.dk eller ring på tlf. 25 80 10 66.

Hvad vil ligestilling sige?

Ligestilling mellem alle køn fremhæves ofte som en særlig dansk værdi, men det er det ikke kun. Det er også en fundamental menneskeret, som langt de fleste af verdens lande anerkender og er ansvarlige for at sikre. Det fremgår bl.a. af FN’s Kvindekonvention.

Ligestilling betyder ikke, at alle køn skal være ens. Ligestilling betyder, at dine rettigheder, muligheder og det potentiale, du kan udfolde – dvs. det du må, bør og kan opnå –   ikke må afhænge af hvilket køn, du har.

Ligestilling er vigtigt for alle køn, fordi det giver frihed til at være den, man er. Køn og fordomme, der knytter sig til dit køn, må ikke begrænse dig – f.eks. i at deltage i den demokratiske debat, vælge uddannelse og fag, få lige løn og vise din seksualitet.

Links til viden og materiale om køn og ligestilling her ⟶

Hvad er samtykke, sexime og FGM? Dyk ned i vores Ligestillings ABC og bliv skarpere på det feministiske ordforråd.

Ligestilling er verdensmål 5

Ligestilling mellem kønnene er et af de 17 Verdensmål (også kaldet SDG’erne; Sustainable Development Goals). Ligestilling, med særligt fokus på piger og kvinders rettigheder og muligheder, er verdensmål 5.

Kvinderådets medlemsorganisation Zonta har udviklet en undervisningsplatform om verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene henvendt til gymnasieelever.

Platformen hedder Goal Five. Du finder den her: