background decorational logo flower

Find din ligestillingskandidat til EP-valget 2024

Der er valg til Europa-Parlamentet søndag d. 9. juni 2024. Hvis du gerne vil sætte kryds ved ligestilling, men er i tvivl om hvor kandidaterne står på området, så læs med her. Vi har spurgt kandidater fra alle partier, hvordan de vil arbejde med ligestilling, hvis de bliver valgt til parlamentet. Her kan du læse deres svar.

Er du kandidat og vil du med på listen? Så skriv til os.

Anne Sophie Callesen

Parti: Radikale Venstre

Alder: 35

GRØN SAMVITTIGHED: Jeg vil gøre det grønne valg nemmere. Det kræver bedre og hurtigere tog, grønnere fly og flere elbiler på grøn strøm i EU. Så du kan opleve Europa med grøn samvittighed.

FLERE RETTIGHEDER: Kvinder der bliver nægtet abort. LGBT-personer der udråbes som fjender af staten og udsættes for hadforbrydelser. Flygtninge der drukner i Middelhavet. Det er ikke mit Europa. Jeg vil arbejde for at styrke grundlæggende rettigheder for alle borgere i EU.

MERE EUROPA: EU skal kunne mere sammen. Vi skal bekæmpe kriminelle bander og dem, som truer retsstaten og demokratiet. Det kræver flere færre forbehold. Mindre vetoret. Og mere sammenhold.

For mig er det afgørende at styrke grundlæggende rettigheder for alle borgere. EU har allerede sikret mange fremskridt, når det kommer til især kvinders rettigheder. De fremskridt skal vi bygge videre på – blandt andet ved at bekæmpe kønsbaseret vold, sikre LGBT-personers rettigheder til at leve som familier, styrke kvinders tryghed og sundhed og ikke mindst ved at garantere retten til abort, som er under pres alt for mange steder i Europa.

Bergur Løkke Rasmussen

Parti: Moderaterne

Alder: 34

Et trygt Europa. Som veteran fra den danske hær forstår jeg vigtigheden af, at Danmark og Europa har et stærkt forsvar og stærke ydre grænser.

Et grønnere Europa. Vores kontinent skal vise vejen til den CO2-neutrale fremtid til inspiration for resten af verden.

Et Europa, der kan stå på egne ben. Vi skal ikke være afhængige af gas fra Rusland eller tvivlsomt producerede varer fra Kina.

Kampen for ligestilling er på en bunden opgave. Jeg har været med til at stemme for, at retten til abort skal indskrives i Det Europæiske Menneskerettighedscharter, og jeg er fortaler for øremærket barsel til mænd.

I EU har Renew arbejdet benhårdt for ligestilling, blandt andet for at få flere kvinder i ledende stillinger i store virksomheder og på bestyrelsesgangene og for at sikre lige løn for lige arbejde.

I indeværende mandat er vi lykkes med at vedtage nogle gode ting på ligestillingsområdet, nu handler det om at få dem implementeret, så vi reelt kan sikre ligestilling - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Christian Schmidt Jacobsen

Parti: Enhedslisten

Alder: 31

Grøn landbrugsstøtte - ikke en krone i støtte, hvis man ikke prioriterer økologi, dyrevelfærd, og bringer kvælstofudledninger ned

Retfærdig økonomisk omfordeling - opgør med skattely og el-spekulanternes milliardprofitter. Pengene tilbage til fællesskabet

Stop Israels kollektive afstraffelse af palæstinenserne - slut med Israels økonomiske fordele med EU, stop våbeneksport Israel og anerkend Palæstina

Ligestilling er enormt vigtig for os i Enhedslisten og for mig personligt.

Historisk har retten til at kvinder kunne bestemme over egen krop været en stor kamp. Desværre er den kamp også aktuel. For selvom vi lige har vedtaget bedre abortrettigheder i Danmark, ser det desværre ikke sådan ud i hele EU. I f. eks. Polen er det nærmest umuligt at få en abort.

Det er absurd, at der i 2024 er kvinder, der skal tvinges til at føde børn, de ikke ønsker at få.

Mit ligestillingsløfte er derfor, at jeg vil arbejde for at gøre retten til fri abort til en grundlæggende rettighed i EU.

Julie Jacobsen

Parti: Dansk Folkeparti

Alder: 39

Bevar Danmark som suveræn nation

EU skal være et samarbejde

→ Samarbejde skal fokusere på at hjælpe de svageste

Gennem samarbejdet i EU skal vi løfte den generelle trivsel og lave en meningsfyldt hverdag for dem der er udfordret eller ikke kapable. Især forskning i sundhed, samfund og arbejdsmarked skal tydeliggøre problematikker og løsninger.

Marianne Vind

Parti: Socialdemokratiet

Alder: 53

Det gode arbejdsliv

→ Den danske model

→ Den truede natur

Jeg vil rydde op i uligestillingen på arbejdsmarkedet. Helt konkret vil jeg arbejde for tre ting:

1) At løngabet mellem mænd og kvinder bliver mindre - eller helt forsvinder.

2) At vi bekæmper det usunde arbejdsmiljø, som særligt rammer kvinder. Det gælder blandt andet stress og chikane.

3) At effekten af beskyttelse og sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen også bliver testet på kvinder. Lige nu bliver det kun testet på mænd, og det koster kvindeliv.

Rikke Lauritsen

Parti: SF

Alder: 44

→ Klima

→ Natur

→ Ulighed

Jeg vil være et stolt medlem af den grønne gruppe, der har feminisme som en hovedprioritet. Vi og jeg vil stå fast på kampen for reel ligestilling og altid stå op mod alle former for diskrimination og undertrykkelse. Det yderste højre vil bremse de fremskridt, vi har nået. Det skal de ikke lykkes med. Reproduktive rettigheder og at kunne være den man er, skal være europæiske værdier, vi ikke går på kompromis med.

Vi vil fortsætte arbejdet med at få lige så mange kvinder som mænd valgt - og sikre repræsentation af non-binære.

Det er stadig en udfordring at få flere kvinder til at stille op. Det skal vi blive bedre til i partierne. Og på EU-niveau skal vi fortsætte arbejdet for, at erhvervslivet indfører kvoter i bestyrelserne og implementerer lønåbenhed.

Thorbjørn Jacobsen

Parti: Liberal Alliance

Alder: 43

Jeg går ind for ligestilling i betydningen af lige rettigheder og lige muligheder. Jeg er imod enhver form for diskrimination, og vil bekæmpe den når jeg ser den. Derfor er jeg din sikre stemme imod resultat-lighed, kønskvoter og lignende forsøg på at forme verden efter politikernes ønsker.

Faktisk skal EU blande sig helt udenom disse ting - der er rigeligt at se til med grænseoverskridende udfordringer som klima, migration og forsvarssamarbejde m.v. Lad Folketinget stå for arbejdsmarkedspolitik og ligestillingsdebatten i Danmark, i stedet for at snige ny-feminismen ind ad bagvejen via EU. Dette fører blot til øget modstand imod EU, og det er det sidste vi har brug for.

Clara Turms

Parti: Enhedslisten

Alder: 28

Jeg lover at kæmpe mod diskrimination af LGBTQ+ personer, kvinder og minoriteter. Jeg kæmper for at LGBTQ+ familiers rettigheder skal være en grundlæggende menneskeret i hele EU. Så disse rettigheder ikke kan blive rullet tilbage, som vi bl.a. har set det i Ungarn, Polen og Italien. Og så vil jeg kæmpe for, at abort bliver en menneskeret i hele EU. Alle skal have ret til at bestemme over sin egen krop. Lad os sammen stemme for et feministisk Europa!

Villy Søvndal

Parti: Socialistisk Folkeparti

Alder: 72

At abort bliver en ret i alle EU-lande

At regnbuefamilier sikres juridisk anerkendelse i hele EU

At styrke de nationale ligestillingsorganer i Europa og sikre dem politisk uafhængighed

Der er meget store forskelle på ligestillingskampen i EU’s medlemsstater. På EU’s eget ligestillingsparameter, der fokuserer på forskellen mellem mænd og kvinder, ligger Danmark nummer tre. Men vi har stadig en stor opgave foran os. Særligt på beskæftigelsesområdet har vi i Danmark fået meget af vores ligestillingspolitik fra EU. Det gælder eksempelvis orlovsdirektivet, hvorfra vi kender den øremærkede barsel til fædre; lønåbenhedsdirektivet, der er vores første egentlige værktøj til at lukke løngabet; og det såkaldte ”Women on Boards” direktiv, der skal erstatte Danmarks egen konsekvensløse måltal.

Det videre arbejde med at sikre LGBT-rettigheder i Europa er et oplagt sted at starte, for det er der virkelig brug for, at vi får styr på. Udover anerkendelse af forældreskab, partnerskab og civilstand, er der brug for en massiv indsats mod hadtale og hadforbrydelse både online og offline.

Et andet ligestillingsområde, vi skal styrke, er den omsorgskrise, vi har i hele Europa. Det er ikke kun herhjemme sygeplejerskerne protesterer. Overalt i Europa er der brug for omsorgspersonale, der kan tage sig af både børn og en aldrende europæisk befolkning. Højrefløjens løsning er at hente arbejdskraft ind uden for Europa, men man kunne jo også starte med at se på, hvordan man gør løn- og arbejdsvilkår mere attraktive.