background decorational logo flower

Kommissorium for Det Nationale Voldsobservatorium

Det Nationale Voldsobservatorium er forankret i Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium. Koordinering af Det Nationale Voldsobservatorium foretages af Kvinderådet.

Formål:

  • at indsamle information, udveksle erfaringer, identificere huller i lovgivning, politik og praksis samt udarbejde anbefalinger til regeringen til forebyggelse af vold mod kvinder samt beskyttelse af voldsudsatte.
  • at arbejde for at sikre at den danske regering udarbejder nationale handlingsplaner og lever op til både de nationale og internationale konventioner vedrørende vold mod kvinder.
  • at informere Kvinderådet, Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium samt andre relevante interessenter om udviklinger i lovgivning, politik og praksis vedrørende vold mod kvinder.

Der arbejdes ud fra Istanbulkonventionen samt Beijing-handlingsplanens definition af vold mod kvinder:

113: “The term ‘violence against women’ means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life”
118: “Violence against women is a manifestation of the historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of women’s full advancement”

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium:

Kvinderådets bestyrelse udpeger medlemmer i Det Nationale Voldsobservatorium i deres egenskab af at være eksperter inden for området vold mod kvinder. Kvinderådet er repræsenteret i Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium, hvis formål og mål er beskrevet her.

Kvinderådets bestyrelse sammensætter Det Nationale Voldsobservatorium ud fra gældende kriterier og med opmærksomhed på, om der er specifikke vinkler og fagligheder, der mangler eller som allerede er dækket. Kvinderådets bestyrelse har tillige fokus på, at det udover at være en samling af landets primære eksperter er vigtigt, at Det Nationale Voldsobservatorium kan samarbejde om at leve op til dets overordnede formål.

Kvinderådets bestyrelse skal sikre, at der er en bred repræsentation af eksperter blandt medlemmer i Det Nationale Voldsobservatorium. For medlemmer, der repræsenterer en organisation, skal der foruden en repræsentant være en suppleant.

Derudover kan man som repræsentant for en myndighed, herunder en statslig institution, være medlem af Det Nationale Voldsobservatorium med observatørstatus.

Det Nationale Voldsobservatorium kan efter behov invitere andre eksperter til at understøtte eller oplyse specifikke opgaver eller problemstillinger.

Medlemmerne af Det Nationale Voldsobservatorium repræsenterer ikke Kvinderådet eller Den Europæiske Kvindelobby.

Medlemmer af Det Nationale Voldsobservatorium:

  • skal udarbejde en kort beskrivelse af deres arbejdsområde og dokumenteret viden og erfaring i forhold til emnet vold mod kvinder.
  • skal informere Det Nationale Voldsobservatorium om aktuelle forhold og udviklinger inden for emnet vold mod kvinder, fx om lovtiltag, publikationer, forskning mm.
  • skal være bekendt med Istanbulkonventionen, Den Europæiske Kvindelobbys politik vedrørende vold mod kvinder og anden relevant viden om vold mod kvinder.
  • skal deltage i 4-6 årlige skemalagte møder og indstille sig på at kunne deltage aktivt i mindre arbejdsgrupper mellem de skemalagte møder.