background decorational logo flower

Kvinderådet klar med anbefalinger til regeringens Kommission for ’den glemte kvindekamp’

I efteråret nedsatte regeringen Kommissionen for ’den glemte kvindekamp’, der har til opgave at komme med anbefalinger til politiske beslutningstagere, der kan styrke ligestillingen for kvinder med minoritetsbaggrund. Det er der brug for, mener Kvinderådets forkvinde, Yildiz Akdogan. I dag giver hun Kvinderådets 24 anbefalinger til Kommissionen.

“Der er tale om input fra Kvinderådets medlemsorganisationer. Vi peger fx på, at kvinder med minoritetsbaggrund skal beskyttes bedre mod vold, krænkelser og forskelsbehandling. Vi peger også på, at kvinder med minoritetsbaggrund skal have adgang til bedre og sikre job”, fortæller Yildiz Akdogan.

Undersøgelser viser fx at hvis du bærer tørklæde, har du langt vanskeligere ved at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Ligesom kvinder med minoritetsbaggrund stadig er overrepræsenteret i prekære brancher med dårlige arbejdsvilkår.  Desuden er kvinder i disse jobs i højere risiko for at blive udsat for krænkelser og vold, når de går på arbejde.

Kvinderådet peger også på, at fritidslivet og civilsamfundet er vigtigt for minoritetskvinders ligestilling.

“Civilsamfundet og kvinders organisering i stærke fællesskaber har historisk set også udgjort en vigtig arena for fremskridt i ligestillingen. Derfor er der også brug for at understøtte kvinders organisering fx i lokalt forankrede kvindeforeninger”, påpeger Yildiz Akdogan.

De 24 anbefalinger er formuleret af Kvinderådets knap 50 medlemsorganisationer og adresserer minoritetskvinders prekære situation, på arbejdsmarkedet, i asylsystemet og bredt i samfundet.

Du kan læse anbefalingerne i deres fulde længde her: Anbefalinger til Kommissionen for den glemte kvindekamp.