background decorational logo flower

Nye medlemmer af det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har udpeget i alt 30 medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023. Det Nationale Voldsobservatorium har siden 1997 samlet eksperter og organisationer, der har viden om vold mod kvinder med det formål at styrke den danske indsats på området og sikre, at den danske regering lever op til nationale og internationale forpligtelser.

De nye medlemmer for perioden 2020-23 tæller eksperter og organisationsfolk, der tilsammen besidder en stor og bred ekspertise inden for feltet; Både inden for forskellige voldsformer og inden for forskning og praksis.

”Vi er taknemmelige for, at de nye medlemmer stiller deres store ekspertise og faglighed til rådighed for fællesskabet. Det er vigtigt at samle viden og erfaringer for bedre at kunne bekæmpe den vold, kvinder udsættes for”, udtaler Nanna Højlund, forkvinde i Kvinderådet. ”Kønsbaseret vold er et samfundsproblem, der har brug for al den bevågenhed, det kan få”.

Det Nationale Voldsobservatorium samarbejder med det Europæiske Voldsobservatorium under den europæiske kvindelobby (EWL), der på EU-plan arbejder for at udveksle erfaringer, indsamle viden og kortlægge EU-landenes indsat på området.

Du kan finde en oversigt over de udpegede medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium her