background decorational logo flower

Udpegning til Det Nationale Voldsobservatorium

Kvinderådets styrelse har netop foretaget udpegningen af medlemmer til Det Nationale Voldsobservatorium for perioden 2024-2027. Der er blevet udpeget i alt 25 medlemmer, som er enten repræsentanter for organisationer eller individuelle eksperter. Over de kommende tre år skal Voldsobservatoriets medlemmer fortsat sikre, at den danske indsats imod kønsbaseret vold styrkes, og at vi i Danmark lever op til både nationale og internationale handlingsplaner og konventioner vedrørende vold mod kvinder.

Det Nationale Voldsobservatorium arbejder ud fra Istanbulkonventionen samt Beijing-handlingsplanens definition af vold mod kvinder.

Det Nationale Voldsobservatorium blev oprettet af Kvinderådet i 1997, samme år som Den Europæiske Kvindelobby oprettede et Europæisk Voldsobservatorium, der på EU-plan arbejder for at udveksle erfaringer, indsamle viden og kortlægge EU-landenes indsat på området. Kvinderådet deltager i dette arbejde i kraft af sit medlemskab i Den Europæiske Kvindelobby og er repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium.

I udpegningen af medlemmer har Kvinderådets styrelse lagt vægt på, at der er sikret en bred repræsentation af eksperter. Både inden for forskellige voldsformer, men også inden for forskellige kategorier; a) Forskning, dokumentation og lovgivning om vold mod kvinder, b) Behandling, rådgivning, omsorg og bistand til voldsramte kvinder og c) Kvindeorganisationer, der arbejder med vold mod kvinder.

”Vi er glade for den store interesse, der er for at indgå i Det Nationale Voldsobservatorium og vil gerne takke alle ansøgere. Det er et enormt vigtigt arbejde, som udføres af den brede kreds af medlemmer. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at bekæmpe vold mod kvinder sammen med mange af de førende eksperter på området”, udtaler Maria Jose Landeira Østergård, forkvinde i Kvinderådet.

Du kan finde en oversigt over de udpegede medlemmer af Det Nationale Voldsobservatorium her.