Stil flere kvinder op!

21 September 2017
rep_besk.jpg

Kvinderådets repræsentantskab opfordrer ligestillingsministeren til i tæt samarbejde med partierne at arbejde for flere kvinder i lokal- og regionalpolitik. læs udtalelsen her...

”Stem flere kvinder ind!” Kampagneweekend d. 3. - 5. november

11 September 2017

valg_gron.pngKvinderådet har udnævnt weekenden d. 3.-5. november til national kampagneweekend for flere kvinder i kommunal- og regionspolitik. invitationen er sendt til og åben for alle kvindelige kandidater! Se den her. Kvinderne finder ud af hvad de laver lokalt, vi laver den overordnede koordination. Vi har brug for tovholdere i alle kommuner!

Her på siden er der information til brug for alle: Statistik – hvor mange kvinder sidder i byrådet i din kommune, hvordan klarer Danmark sig sammenlignet med andre nordiske lande etc; link til forskere på området; relevant læsning om kvinder, politik og valgret; citater fra politikere mm.

Statistik om kvinder i kommunal- og regionspolitik 

Pressekontakt til forskere på området 

Artikler 

Citater fra minister og ligestillingsordførere 

Når weekenden nærmer sig opdaterer vi løbende med hvilke kommuner der sker noget i samt naturligvis hvad og hvornår. Alt til pressens, kvindernes og jeres fri afbenyttelse. Ved valget i 2013 var der arrangementer i over 70 kommuner, vi håber at der sker lige så meget i år.

Henvend dig til Katrine Mortensen på katrine.mortensen@kvinderaad.dk eller på tlf: 31 51 88 50, hvis du har spørgsmål i forbindelse med tovholder-rollen eller kampagnen.

Kampagneweekend "Stem flere kvinder ind" d. 3.-5. nov.

5 September 2017
valg_gron.png

Kvinderådet har sendt invitationer ud til de kvindelige kandidater ved kommunal og regionsrådsvalg. Vi opfordrer til at lave fælles politiske arrangementer i weekenden 3-5 november. Det er en partipolitisk neutral kampagne, der henvender sig til alle opstillede kvinder fra alle partier. 

Kvinderådet initierer og koordinerer kampagnen, men det er de opstillede kvinder der ude i kommunerne bestemmer og planlægger, hvad de laver i weekenden. Vi lavede lignende kampagner ved valgene i 2009 og 2013 med tilslutning af kvinder fra alle partier. Læs invitationen her...

Send meget gerne videre til alle kvindelige kandidater du kender - det kan være vi har misset et par enkelte! 

Kvinderådet søger projektleder til ligestillingsprojekter i Mellemøsten og Nordafrika (barselsvikariat)

5 September 2017

Brænder du for at styrke ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika? Har du interesse for køn og bekæmpelse af vold mod kvinder? Så er du måske den person, vi søger til Kvinderådets projekter i Marokko og Egypten.

Skattelettelser går til mænd – igen, igen

1 September 2017

Da VK-regeringen i 2009 lavede sin Skattereform 2.0 gik 2/3 af skattelettelserne til mænd. Da SRSF lavede skattereform i 2012 gik 2/3 af skattelettelserne til mænd. Og VLAKs nye skatteudspil kommer også til at være til størst fordel for mænd som det fremgår her

Repræsentantskabsmøde i Kvinderådet. Mød forfatter og debattør Susanne Staun

24 August 2017
Dato: 
20.09.2017 17:00 - 20:00

Hver medlemsorganisation har mulighed for at deltage med tre repræsentanter udover eventuel repræsentant i styrelsen. Enkeltmedlemmer og støttemedlemmer er velkomne til repræsentantskabsmødet, men har ikke stemmeret.

adresse: 
Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N

Danmark parat til FN-eksamen i verdensmål

28 Juni 2017
Ny rapport fremlægges af finansminister Kristian Jensen i New York 17. - 19. juli. Se pressemeddelelse...

Digitale sexkrænkelser

23 Juni 2017

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser.

For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

Kvinderådet har i et netop gennemført mindre nordisk studie (Island, Norge, Danmark) haft lejlighed til at kigge nærmere på, hvordan ofre for digitale krænkelser oplever mødet med politi og retsvæsen. Dette studie samt vores erfaringer og viden i øvrigt peger på, at der er retssikkerhedsmæssige problemer for ofrene i mødet med politiet.  

Stor opbakning til KVINFO

7 April 2017

29 organisationer, herunder Kvinderådet, er gået sammen om et Åbent Brev til 5 ministre vedr. situationen omkring Kvinfo. Brevet er trykt i Politiken, 1. sektion i dag. Kvinderådets næstforkvinde Mette Kindberg udtaler: ”Ligestilling er en dansk kerneværdi, der bl.a. skaber frihed og vækst, og derfor skal staten naturligvis understøtte, også økonomisk, vidensindsamling og information på området. Det er kun bange, indadskuende lande, der ikke gør og tør det.” læs brevet her....

Majbrit Berlaus oplæg på Kvinderådets generalforsamling

4 April 2017
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening oplæg på Kvinderådets generalforsamling, link til oplæg
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold