kvinder i IT-branchen

11 April 2018

Vores medlemsorganisation IDA laver podcast. Lyt med når de sætter fokus på at få flere kvinder i IT-branchen.

OH præsentation: Lev uden vold

10 April 2018
Sekretariatsleder Lotte Grostøls præsentation på generalforsamlingen d. 8. april. 2018, se her.....

Kvinderådets nye styrelse

9 April 2018

Den nye styrelse:

Generalforsamlingsudtalelse: GIV KVINDERNE ET LØN- OG PRESTIGELØFT

9 April 2018

Årets overenskomstforhandlinger beviser endnu en gang, at vi langt fra er færdige med at diskutere problematikken med ligeløn og løngab i Danmark. Det er nødvendigt med en løsning.

 

Dialogmøde #metoo

4 April 2018

Kom med når Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvinderådet inviterer til dialogmøde om, hvordan vi kommer videre efter #metoo og får skabt tryghed på arbejdspladsen.

 

Det sker tirsdag den 17. april 2018 kl. 17-19 på Kvindemuseet i Aarhus.

 

På mødet deltager:

Camilla Fabricius, viceborgmester. Hun taler om, hvordan Aarhus Kommune håndterer seksuel chikane

Søren Sørensen, formand i HK/Privat, Østjylland: Han taler om hvorfor seksuel chikane er et fælles ansvar og om HK/Privats kampagne #ikkehosos

Sonja Marie Jensen, byrådsmedlem i Nyborg om sexisme og seksuel chikane i byrådet

Frederikke Kjerulff Madsen, lægestuderende, om seksuel chikane blandt sundhedspersonale og initiativtager til kampagnen #udentavshedpligt"

 

Vedr.: Redegørelse/ Perspektiv- og handlingsplan 2018

14 Marts 2018

Til Ligestillingsministeren

Kvinderådet har drøftet ligestillingsministerens handlingsplanen for 2018, og vil i denne forbindelse komme med nogle kommentarer, som vi håber, du kan bruge.

Vi tilslutter os naturligvis fuldt udsagnet om, at ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og ser derfor også frem til ministerens arbejde med at sikre lige muligheder for alle uanset køn og etnicitet. Derfor ser vi positivt på, at der er fokus på etniske kvinder og LBGTI-personer. Ligesom vi støtter alle tiltag, der opfylder FNs verdensmål.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

13 Marts 2018

 

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018.

Resume:

Brev til justitsministeren

13 Marts 2018

Vedr. Rapporten ”Undersøgelse af indbyrdes vold”

Generalforsamling og temamøde

9 Marts 2018
Dato: 
08.04.2018 10:00 - 16:00

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

adresse: 

Møderiet, Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12

Kvinderådets kommentarer til "Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020"

6 Marts 2018

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på:

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold