Høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned. Kvinderådets bemærkninger til udkastet til Danmarks UPR-rapport falder i to dele: først generelle bemærkninger og dernæst specifikke bemærkninger der følger rapportens opbygning. Vi er ikke i…

Læs mere

FN anbefalinger til Danmark

FNs CEDAW komite (der overvåger FNs Kvindekonvention CEDAW) er efter eksaminationen af den danske embedsmandsdelegation sidst i februar i Geneve kommet med dens anbefalinger til øget kønsligestilling i Danmark. “Vi er meget enige i komiteens anbefalinger, man har forstået hvor skoen trykker, og påpeger de væsentligste områder, hvor der skal ske noget ift. ligestilling i Danmark” udtaler Kvinderådets Sekretariatsleder Randi…

Læs mere