høringssvar

Kvinderådets bemærkninger til forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier.

25 Januar 2016

Kvinderådet kan ikke støtte forslaget. Vi mener, at en flytning af DIIS til Århus vil forringe vores og andre NGOers mulighed for at drage den fulde nytte af DIIS' formidling af forskning og viden på områder, der er vigtige for os.

Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

16 November 2015

 

Kvinderådets høringssvar vedr.Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kønsopdelte lønstatistikker

13 November 2015

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik).

 

høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”.

30 September 2015

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned.

høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

30 September 2015

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold