høringssvar

Selskabsloven mv.

20 August 2012

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af selskabsloven mv. (ligelig fordeling af mænd og kvinder).

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

20 August 2012

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (måltal og politik mv.)

Kønsbalance i virksomheds bestyrelser

22 Maj 2012
Bindende lovgivning og sanktioner er nødvendigt for at opnå kønsbalance i virksomheds bestyrelserne, siger Kvinderådet i høringssvar til EU kommisionen, læs høringssvar.....

forældreansvarsloven

13 Marts 2012
Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.

Indledningsvist vil Kvinderådet påpege, at vi finder det beklageligt, at der tilsyneladende ikke er foretaget en ligestillingsvurdering af lovforslaget.

Lov om Ligebehandlingsnævnet

1 Marts 2012
Kvinderådets høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Kvinderådet har tidligere tilkendegivet, at vi ønsker at Ligebehandlingsnævnet skal have mulighed for at tage sager op af egen drift, og det fremgår af høringsbrevet, at flere har givet udtryk for det samme ønske. Dette er endvidere også en del af regeringsgrundlaget.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold