høringssvar

Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

19 December 2012
Vi har valgt at kommentere på de dele af betænkningen, der vedrører prostitution og voldtægt.

Prostitution

Ift. en kriminalisering af sexkøb finder Kvinderådet helt overordnet ikke, at regeringen har fået noget nyt at basere sin beslutning om et forbud mod køb af seksuelle ydelser på gennem Straffelovrådets betænkning. Kvinderådet opfordrer derfor regeringen til at gennemføre et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Hørringssvar til Beskæftigelsesministeriet

10 December 2012

Kvinderådets bemærkninger til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

Selskabsloven mv.

20 August 2012

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af selskabsloven mv. (ligelig fordeling af mænd og kvinder).

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

20 August 2012

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (måltal og politik mv.)

Kønsbalance i virksomheds bestyrelser

22 Maj 2012
Bindende lovgivning og sanktioner er nødvendigt for at opnå kønsbalance i virksomheds bestyrelserne, siger Kvinderådet i høringssvar til EU kommisionen, læs høringssvar.....
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold